Pluimveeweb: Carola Schouten start denktank voor boeren

07-05-2019
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit start met een 'denktank' van boeren. LNV is op zoek naar 150 veehouders die willen meedenken over actuele thema’s. Het is de bedoeling met behulp van deze community voorstellen en adviezen beter aan te laten sluiten op de praktijk.

In de LNV Community gaan de veehouders vanaf half juni elke maand in gesprek met elkaar én met het ministerie van LNV. Thema’s die onder meer besproken worden, zijn: verduurzaming, dierenwelzijn en de positie van de boer.

Voordeel voor de deelnemers

Het zal gaan om een besloten community van 150 veehouders. Meedoen in de community zorgt volgens LNV voor beleid dat aansluit op de praktijk en bovendien kunnen veehouders ervaringen uitwisselen met veehouders uit het hele land.

„Ontwikkelingen als de omslag naar kringlooplandbouw, verduurzaming van de veehouderij en verbetering van dierenwelzijn raken boeren in het hele land. Daarom vindt LNV het belangrijk om direct met boeren te communiceren over (nieuw) beleid en hen te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden", schrijft LNV.

 

Afspiegeling van sector en regio

Het ministerie is op zoek naar veehouders met melkvee en jongvee, vleesvee- en vleeskalveren, varkens, leghennen, vleeskuikens of melkgeiten. Bij de selectie van deelnemers wordt gelet op het vormen van een diverse groep veehouders wat betreft type bedrijf en regio.

Dit is de eerste keer dat LNV werkt met een langlopende online onderzoekscommunity. Mocht de community een succes zijn, dan gaat LNV kijken of ze ook andere agrarische ondernemers aan de groep kunnen toevoegen.

Lees hier 'Veel gestelde vragen' over de boeren-denktank

Aanmelden kan via lnvcommunity.nl. De inschrijving staat in principe open tot 31 mei.

 
Tekst: Joyce Cornelissen
 
 

Inloggen op de ledenportal