Boerderij: Avined: controleer kippen uit België op vogelgriep

06-05-2019
Pluimveekoepelorganisatie Avined adviseert pluimveehouders om te controleren of geïmporteerde kippen uit België vrij zijn van antistoffen tegen vogelgriep, nog voordat de dieren op het erf arriveren.

In de praktijk komt deze informatie nu vaak met de kippen mee, maar gezien de actuele situatie adviseert Avined de informatie vooraf te vragen.
Avined geeft dit advies na uitbraken van laagpathogene vogelgriep in België. In België zijn de zorgen van de pluimveesector hierover groot. Volgens voedselagentschap FAVV is de aanwezigheid van het H3-virus op 9 bedrijven bevestigd. Volgens cijfers van de Belgische Landsbond zijn er inmiddels echter op 26 bedrijven besmetting vastgesteld met het laagpathogene vogelgriepvirus H3N1. De bond verwacht dat het aantal besmettingen de komende dagen verder zal oplopen.

Niet meldingsplichtig

Een H3-variant van vogelgriepvirus (met een lage pathogeniciteit) is niet meldings- of bestrijdingsplichtig. Daarom zijn geen landelijke maatregelen afgekondigd. De sterfte loopt op besmette bedrijven echter dusdanig op dat de Belgische pluimveeorganisaties de situatie zeer zorgelijk vinden. Het vermoeden bestaat dat er mogelijk een andere infectie in het spel is die de oplopende sterfte veroorzaakt, maar tot nu toe is niet duidelijk wat dat zou moeten zijn. Onderzoek daarnaar loopt nog. De Landsbond roept de bevoegde instanties op zijn website op ‘om de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen om erger te voorkomen’.

Naleven hygiënemaatregelen

Avined dringt er bij de Nederlandse pluimveesector op aan om de hygiënemaatregelen nauwkeurig na te leven, om te voorkomen dat het virus ook in Nederland beland. Tussen de Belgische en Nederlandse pluimveesector bestaan nauwe handelsrelaties. Ook vraagt de organisatie pluimveehouders om extra alert te zijn op ziekteverschijnselen.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal