Pluimveeweb: Zeven nieuwe vogelgriepuitbraken in Vlaanderen

09-05-2019
Het aantal laag pathogene H3N1 vogelgriepuitbraken op pluimveebedrijven in Vlaanderen loopt op naar 33 nadat het virus dinsdag 7 en woensdag 8 mei is vastgesteld op zeven pluimveebedrijven.

Dat melden de Vlaamse belangenbehartigers Landsbond en Boerenbond donderdagnacht 9 mei in een gezamenlijk bericht in de wekelijkse nieuwsbrief van het Vlaamse vakblad Pluimvee.

De verliezen voor de getroffen bedrijven zijn groot en tot op heden wordt er nog steeds in het duister getast of er mogelijks een ander ziekteverwekker in het spel is die de ziektesymptomen versterkt. Ondanks het feit dat dit type virus wettelijk niet moet bestreden worden, heeft de sector de voorbije weken aangedrongen dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de coördinatie van de bestrijding op zich zou nemen, met de inzet van het sanitair fonds.

Sanitair fonds

Woensdag 8 mei vond er een overleg plaats, waarbij, naast de sectororganisaties, de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en het FAVV ook vertegenwoordigers van het kabinet van Ducarme en Vlaanderen aanwezig waren. De bedoelding was om samen met de sector een aantal maatregelen te bespreken om het virus op een centraal georganiseerde wijze aan te pakken en in te dijken. Hiervoor moet de noodzakelijke inzet van het sanitair fonds overwogen worden.

Binnen de vergadering is er overeenstemming gevonden om het probleem aan te pakken en het FAVV zal de coördinatie van de bestrijding en de opruiming van de getroffen regeling op zich nemen. De maatregelen inclusief de bijhorende vergoedingen worden de komende dagen binnen het FAVV nu verder uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister. Daarna wordt hier verder over gecommuniceerd.

Door Minister Ducarme wordt er aan een besluit gewerkt waarin de bestrijdingsmaatregelen worden bekrachtigd met de inzet van het sanitair fonds. Beide Vlaamse belangenbehartigers hopen dat dit besluit er snel is zodat er spoedig kan begonnen worden met de bestrijding. De Landsbond en de Boerenbond vragen iedereen in de sector om de bioveiligheidsmaatregelen niet te laten verslappen en waakzaam te blijven.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal