Pluimveeweb: GD: Kans dat H3N1 vogelgriep in Nederland opduikt reëel

08-05-2019
Vanwege de intensieve contacten tussen de Belgische en de Nederlandse pluimveesector zijn er reële zorgen dat de laagpathogene H3N1 vogelgriep ook op een Nederlands pluimveebedrijf op kan duiken. Daarvoor waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) na vragen van Pluimveeweb.nl.

Het aantal laagpathogene H3N1 vogelgriepuitbraken op pluimveebedrijven in Vlaanderen liep dinsdag 7 mei op naar 28 nadat het virus was vastgesteld op twee pluimveebedrijven.

„Mocht u problemen bij uw pluimvee zien die kunnen wijzen op een H3N1-infectie, zoals legdaling en uitval, neem dan contact op met uw dierenarts. Wees vooral alert op klinische verschijnselen als u een link hebt met het besmette gebied, bijvoorbeeld als u recent dieren hebt geïmporteerd uit dit gebied", adviseert de GD.

Meldingsplicht

Ook kunnen pluimveehouders hun dieren voor sectieonderzoek opsturen naar de GD. De GD houdt bij pluimveesecties rekening met de mogelijkheid van vogelgriep als de vermelde klachten op het inzendformulier of de bevindingen bij de sectie daar aanleiding toe geven. Indien nodig zet de GD passend vervolgonderzoek in. Pluimveehouders moeten er rekening mee houden dat bij zeer ernstige ziekte met forse uitval een meldingsplicht bij de NVWA geldt.

Tot op heden is er geen H3N1 bij Nederlands pluimvee vastgesteld. Om de kans op besmetting ook in de komende tijd zo laag mogelijk te houden, is het volgens de GD raadzaam om extra dan wel strengere bioveiligheidsmaatregelen te treffen, zoals pluimveehouders dat ook zouden doen wanneer er vogelgriepuitbraken in Nederland zouden zijn. Meer informatie is te vinden op de pagina over vogelgriep op de website van de GD.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal