Pluimveeweb: 'Pluimveehouder moet energie- en waterbesparende maatregelen verplicht doorgeven aan gemeente'

20-05-2019
Pluimveehouders en varkenshouders moeten energie- en waterbesparende maatregelen verplicht doorgeven aan hun gemeente. Uiterlijk in februari 2021 moeten gemeentes dit hebben geïnventariseerd en gecontroleerd.

Alle zogeheten IPPC-bedrijven, bedrijven met meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee ontvangen daar binnen nu en februari 2021 een brief over. Deze eis vloeit voort uit wet- en regelgeving van de Europese Unie. „De EU wil het gebruik van fossiele brandstoffen verlagen en bedrijven in diverse sectoren verplichten om het energieverbruik te verminderen”, zegt agrarisch vergunningsverlener Angela Krabbenborg van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). De ODA zorgt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu, veiligheid en cultureel erfgoed in opdracht van de tien Achterhoekse gemeenten.

„Gemeenten moeten eerst inventariseren wat veehouders al doen en controleren of de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit moet voor februari 2021 zijn afgerond. Veehouders moeten hiervoor een lijst invullen met welke technieken en maatregelen ze toepassen en nemen. Dit moet zorgen voor bewustwording. De regelgeving die dit vereist, werd in februari 2017 van kracht. Hieraan moet binnen vier jaar worden voldaan.”

Veel maatregelen al toegepast

Muren en daken van stallen isoleren, gebruik van energiezuinige verlichting en het waterverbruik bijhouden zijn een paar van de eisen. „Veel Nederlandse veehouders nemen al maatregelen. Nederland loopt wat dit betreft voor op andere landen”, vertelt Krabbenborg.

Naast elektriciteit en (aard)gas moeten veehouders ook hun waterverbruik verlagen. „We gaan varkenshouders niet verplichten om morsbakken onder de drinknippels te plaatsen. Veel varkenshouders doen dit echter al omdat ze hierdoor op kosten besparen. Maar varkenshouders en pluimveehouders moeten een deel van de maatregelen nemen die in de lijst staan.”

De ODA heeft hiervoor onlangs een grote groep varkens- en pluimveehouders aangeschreven. Deze bedrijven moeten de gegevens voor 23 mei insturen. „Volgend jaar benaderen we de volgende groep zodat we alles binnen de termijnen kunnen verwerken en agrarisch adviseurs ook niet overbelast raken”, zegt Krabbenborg.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal