Boerderij: Boeren vechten blokkades fipronil-crisis aan

04-06-2019

117 pluimveehouders vochten dinsdag 4 juni de blokkades van (delen van) hun bedrijven tijdens de fipronil-crisis aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Zij plaatsen vraagtekens bij de onderbouwing van de blokkades van hun bedrijven, eieren, kippen of mest door de NVWA, en vinden de maatregelen die zijn genomen buitenproportioneel.

Administratie ChickFriend
Een terugkerend punt van discussie tijdens de eerste zittingsdag van de 2 dagen durende zaak was de administratie van ChickFriend. De NVWA wil het adressenbestand niet vrijgeven, zowel vanwege de privacy als vanwege het strafrechtelijk onderzoek. Advocaten van de pluimveehouders (die werden vertegenwoordigd door 4 advocatenkantoren en 2 adviseurs) vinden deze wel van belang.

Volgens advocaat Tim Bodewes (Bout Advocaten) zijn keuzes voor maatregelen op deze manier niet te controleren. “De NVWA heeft bedrijven op slot gezet die zijn behandeld na 1 januari 2017. De administratie is van belang om dit te controleren”, aldus Bodewes.

Jurist Bas Kleijs zei namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat alle data uit de administratie al wel beschikbaar is, in de vorm van facturen die bedrijven van ChickFriend hebben ontvangen. Hij zei ook dat de NVWA de stukken wel per bedrijf wil vrijgeven, met de gegevens van alle andere partijen onleesbaar gemaakt.

Ministerie: maatregelen wel gerechtvaardigd
Het ministerie vindt de maatregelen wel gerechtvaardigd, en voerde aan dat bij alle bedrijven die deel uitmaken van de beroepsprocedure fipronilgehaltes zijn vastgesteld boven de MRL-norm. Bij 25% lag het gehalte bovendien boven de aanvaardbare dagelijkse inname voor kinderen.

Pluimveehouders vinden dat te lukraak hele bedrijven op slot zijn gezet, wanneer bijvoorbeeld sprake was van meer stallen of meer bedrijfslocaties, waarbij maar 1 stal/locatie behandeld was door ChickFriend. Daarnaast zijn ze het er niet mee eens dat producten waarin fipronil boven de MRL is vastgesteld direct categorie 1-materiaal werden.

Volgens advocaat Theo Linssen (Linssen Advocaten) hadden deze bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden in diervoer voor dieren niet bestemd voor de humane consumptie. Adviseur Jan Brok wees bovendien op geblokkeerde vermeerderingsbedrijven, wiens broedeieren sowieso niet voor het consumptiekanaal bestemd waren.

Rechters ondervragen beide partijen
De 3 rechters die de zaak behandelen, benutten de eerste zittingsdag om zelf beide partijen te bevragen, gezien het grote aantal betrokken partijen. De rechter vroeg onder meer hoeveel van de pluimveehouders er ook partij zijn in de civiele procedure over het optreden van de NVWA, waarvan in april een zitting is geweest en 10 juli de uitspraak volgt, en in hoeverre de deelnemers het vonnis in die zaak van belang vinden voor de bestuursrechtelijke procedure. Veel vragen gingen daarnaast over de onderbouwing van de maatregelen, en de interpretering van Europese verordeningen die hiermee samenhangen.

Woensdag gaat de zaak verder, en gaat het onder meer over de aanloop naar de opgelegde maatregelen en de evenredigheid hiervan. Pluimveehouders die aanwezig zijn, krijgen dan ook gelegenheid om te reageren. Advocaat Piet-Hein van Spanje (A&S advocaten, ook vertegenwoordiger van een groep pluimveehouders) hoopt dat het CBb de besluiten alsnog vernietigt. De pluimveehouders zouden dan via een civiele procedure schadevergoeding kunnen vragen.

 
 

Inloggen op de ledenportal