Pluimveeweb: Gros schoolboeken bevat suggestieve en foute informatie over landbouw en visserij

01-07-2019

De jury van STAF en EMK, die zaterdag in Bunnik de conclusies presenteerden uit een groot onderzoek naar 'valse lesstof' in schoolboeken.

De lesstof op Nederlandse basisscholen over de land- en tuinbouw is vaak subjectief, suggestief en op sommige onderdelen ronduit fout. Dat concluderen Stichting Agrifacts (STAF) en de visserijvakbond EMK op basis van een groot onderzoek naar ‘valse lesstof’’ in schoolboeken.

Slechts een van de 200 schoolboeken bleek foutloos: 'Natuniek' van auteur Ruud Rouvroye. Zijn lesstof over de landbouw werd beoordeeld als het meest correct. ,,De informatie is evenwichtig, niet eenzijdig voor- of nadelen benoemen, maar beide. Feitelijk informeren zonder inkleuren en (ver)oordelen”, stellen STAF en EMK. Hij zal een prijs ontvangen.

De lesstof over de landbouw van auteur Ruud Rouvroye is beoordeeld als het meest correct. De informatie is evenwichtig, niet eenzijdig voor- of nadelen benoemen, maar beide. Feitelijk informeren zonder inkleuren en (ver)oordelen. Rouvroye zal een prijs ontvangen van STAF.

Leesteam van 20 mensen
STAF en visserijorganisatie Eendracht Maakt Kracht (EMK) lieten bijna 200 les- en werkboeken die momenteel worden gebruikt in het basisonderwijs, toetsen op juistheid van de informatie. Dit vanwege de voortdurende klachten die beide organisaties ontvangen over fouten in de lesstof. Op 15 juni werden alle passages over de landbouw, tuinbouw en visserij in de lesboeken uitgeselecteerd door een leesteam van 20 mensen.

De jury, die alle opmerkingen van het leesteam beoordeelde, bestond uit Aalt Dijkhuizen (voorzitter Topsector Agri & Food), Frank Futselaar (Kamerlid SP), Thijs Cuipers (directeur beleid bij LTO Nederland), Kirsten Hofman (docent Saxion Hogeschool) en Geesje van Hateren-De Roo (onderwijzeres op basisschool en ex-melkveehoudster).

'Gangbaar en groot is slecht, biologisch en klein is goed'
„De lesmaterialen zijn vaak subjectief, er mogen meer feiten in het lesmateriaal. Er is veel te verbeteren. Voorbeelden te over. Wij kunnen uitgevers daarmee helpen”, oordeelde Aalt Dijkhuizen. Dijkhuizen gaf aan dat zeker zeven van de 200 schoolboeken ‘echt niet konden’. Daarin stonden verkeerde, tegenstrijdige en suggestieve informatie, die volgens hem absoluut niet te rechtvaardigen is. Schoolboeken neigen ook erg naar zwart-wit tegenstellingen. Zoals groot en gangbaar is fout en biologisch en klein is goed.

Gangbare boeren worden neergezet als ondernemers die alleen maar geld willen verdienen en biologische boeren als mensen die van de natuur houden. Ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verkeerd voorgelicht. Gangbare akkerbouwers zouden heel veel spuiten en biologische boeren helemaal niets. Terwijl ook in de biologische akkerbouw gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, maar alleen niet op chemische of synthetische basis.

Lesmateriaal is oud
Ex-voorzitter John Spithoven van de Stichting Agrifacts constateert dat veel lesmateriaal oud is, „Tot aan 18 jaar geleden. De informatie is dan niet up to date. Kinderen leren bijvoorbeeld over inmiddels verboden veehouderijsystemen, zoals voerligboxen en legbatterij. Ook lijken dieren- en milieuorganisaties een belang te hebben in schoolboeken. Zo staat onder een lesbrief te lezen: ‘Koop vlees van het Beter Leven keurmerk’. 'Een commercieel belang in de lesbrief voor basisscholen! Oef!’, schrijft Team Agro NL op Twitter.

Ook SP-Kamerlid Frank Futselaar was kritisch: „We hebben zaken gelezen die echt niet kloppen, het is lastig, wat doe je hier aan? We hebben ook vrijheid van onderwijs.” Hiermee doelt Futselaar op de Onderwijsinspectie die alleen leerdoelen bepaalt. De methode en de inhoud zijn een vrije keuze van de scholen.

De resultaten van het onderzoek gaat Stichting Agrifacts aanbieden een Curriculum.nu, een groep van 150 basisschoolleraren die zich buigen over de lesstof in het basisonderwijs. Daarnaast willen STAF en EMK in overleg met uitgevers en meedenken over de in de boeken op te nemen teksten.

 
 

Inloggen op de ledenportal