Pluimveeweb: Vergoedingsregeling ruimen in de loop van volgende week verwacht

06-07-2019
De vergoedingsregeling voor het ruimen van met laagpathogene H3 vogelgriep besmette pluimveebedrijven in België wordt waarschijnlijk in de loop van volgende week van kracht.

Dat schrijft het Belgische vakblad Pluimvee zaterdag 6 juli in een extra nieuwsbrief. Belangenbehartiger Landsbond Pluimvee is blij dat er drie maanden na de eerste uitbraken nu eindelijk afdoende maatregelen komen die de verdere verspreiding van het virus tegengaan. De verwachting is dat er in de loop van volgende week begonnen kan worden met ruimen. „Nu het virus steeds virulenter wordt en er eveneens klinische symptomen worden waargenomen bij vleeskuikens en opfokkoppels, neemt de hoogdringendheid ervan alleen maar toe”, schrijft de Landsbond.

Pluimveehouders die op eigen initiatief besmette koppels met laagpathogene H3N1 vogelgriep geruimd hebben, ontvangen geen vergoeding. Voor pluimveehouders waarvan hun hennen nog niet geruimd zijn, zullen voorlopig enkel maar het huidig aantal dieren vergoed worden, waarbij de waarde zal gehanteerd worden van de dan geldende leeftijd.

Emotionele impact

Naast de emotionele impact voor de getroffen bedrijven, brengt het politieke getalm eveneens een immense financiële impact teweeg, wetende dat het virus ooit zo onschuldig begon en dat het in de kiem gesmoord kon worden, schrijft de Landsbond.

„Het zou irreëel zijn mochten pluimveehouders die proactief gewerkt hebben en erger hebben voorkomen, nu aan hun lot worden overgelaten”, zegt Martijn Chombaere, adviseur bij de Landsbond Pluimvee. De Landsbond blijft zich inzetten om pluimveehouders die hun hennen al geruimd hebben ook te vergoeden.

„Bovendien zou dit een heel ernstig precedent scheppen voor toekomstige niet gereglementeerde dierziektes in de gehele EU waarbij de diergezondheid en/of welzijn ernstig in het gedrang komt, waarbij niemand meer zijn verantwoordelijkheid zou durven nemen”, stelt Chombaere.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal