Boerderij: Avined: Nederlandse maatregelen H3N1 onvoldoende

09-07-2019

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil geen bestrijdingsplicht voor H3N1. LNV gaat daarmee niet in op het verzoek van brancheorganisatie Avined. Dat meldt Avined in een update over H3N1.

De brancheorganisatie vroeg onlangs per brief aan het ministerie om bij een uitbraak van H3N1 in Nederland te handelen conform een bestrijdingsplichtige vogelgriepvariant. Dat betekent dat het besmette koppel wordt geruimd en dat de ruimingskosten en vergoedingen – op basis van taxatie – uit het Diergezondheidsfonds (DGF) worden gefinancierd. Mocht de overheid niet tot ruiming overgaan, dan wil de sector de ruiming voor zijn rekening nemen, met een financiering van de kosten uit het DGF.

NVWA-beschikking voor besmette pluimveebedrijven
LNV willigt de verzoeken van Avined niet in, zo bleek tijdens het onderlinge overleg op 4 juli. Een eventuele uitbraak van H3N1 in Nederland hoeft volgens het ministerie niet te leiden tot eenzelfde ontwikkeling en verspreiding als in België.

Pluimveebedrijven die besmet raken, krijgen een beschikking van de NVWA. Er is dan alleen één-op-één vervoer met dit bedrijf toegestaan. Als het bedrijf een uitloop heeft, moet het de dieren ophokken. In overleg met de sector zal dan een verscherpt hygiëneprotocol van kracht worden. “Wij vinden deze maatregelen onvoldoende, teleurstellend, en zien het graag anders”, aldus Erik de Jonge, beleidsmedewerker bij Avined.

Mogelijk verplichte ruiming in België
In België wordt mogelijk tot verplichte ruiming overgegaan. In dat geval neemt Avined contact op met het ministerie om te vragen het besluit te heroverwegen. De Jonge: ”H3N1 heeft in België flink huisgehouden. Wij doen er alles aan om de ziekte buiten de deur te houden, maar willen voorbereid zijn op een eventuele uitbraak. Het voelt niet prettig dat we bij een eventuele uitbraak niet kunnen handelen op de manier zoals we willen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal