Boerderij: Schadevergoeding pluimveehouders ver weg

12-07-2019
Sector ving op alle punten bot bij de rechter in fipronilzaak.

De rechtbank Den Haag heeft de pluimveesector in het ongelijk gesteld in de rechtszaak die de branche aanspande tegen de Staat over diens handelswijze bij de fipronilcrisis. Op alle drie de aangevoerde punten ving de sector bot.

124 pluimveehouders, LTO Nederland en de NVP verwijten de NVWA falend toezicht, omdat die organisatie in november 2016 al signalen had van het gebruik van fipronil door de bedrijven Chickfriend en Chickclean.

Eieren worden vernietigd op last van de NVWA. De fipronilschade voor de sector bedraagt tussen de €65 en € 75 miljoen, waarvan €35 tot €45 miljoen voor leghennenhouders.

De bedrijven gebruikten het verboden middel om lege stallen in te spuiten tegen bloedluis. De NVWA greep volgens de pluimveehouders echter niet in, waardoor het bedrijf door kon gaan met gebruik van het middel.

Boer zelf verantwoordelijk voor voedselveiligheid

In totaal hebben zo’n 250 pluimveebedrijven gebruik gemaakt van de diensten van de bedrijven. In de zomer van 2017 nam de NVWA op grote schaal maatregelen.

De rechtbank in Den Haag benadrukte bij de uitspraak dat ze alleen juridisch naar de zaak kijkt en niet kijkt of achteraf beter anders ingegrepen had kunnen worden. De rechter oordeelt dat de NVWA bij de afweging tussen een strafrechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving begrijpt dat er voor de strafrechtelijk route is gekozen.

De rechter wijst falend toezicht van de NVWA af, zoals de pluimveehouders vinden

Uit een intern onderzoek bleek dat er sprake was van fraude en dat zou bij een bestuursrechtelijke aanpak niet blootgelegd worden. Daarnaast was de schade die pluimveehouders zouden oplopen niet voorzienbaar en was er op basis van een voorlopig advies van het Bureau Risicobeoordeling geen acuut gevaar voor de volksgezondheid.

De rechter wijst hiermee af dat er sprake is van falend toezicht, zoals de pluimveehouders vinden. De rechtbank benadrukt bovendien dat de pluimveehouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de voedselveiligheid van de producten die ze maken.

Ook op andere punten ongelijk

Ze hadden dus zelf moeten controleren of Chickfriend wel de toegestane middelen gebruikte. Volgens de pluimveehouders kan dit hen niet verweten worden. Op auto’s van het bedrijf stond het IKB-logo (van zusterbedrijf Chickclean, bleek later) en aangezien honderden pluimveebedrijven gebruik maakten van het bedrijf, is van naïviteit volgens de pluimveehouders geen sprake.

Ook de aantijging dat de NVWA de pluimveesector had moeten informeren over het illegale gebruik van middelen door Chickfriend – zodat de sector zelf haar toezichthoudende taak beter kon uitvoeren – wijst de rechter van de hand.

De uitlatingen van de NVWA bij Nieuwsuur om voorlopig geen eieren te eten, vindt de rechter ongelukkig, maar juridisch niet onrechtmatig

Volgens de rechter heeft LTO onvoldoende duidelijk gemaakt waar de NVWA dit had moeten melden. Bovendien zou elke melding over fipronil het lopende strafrechtelijke onderzoek belemmeren.

De uitlatingen van de NVWA in een interview bij Nieuwsuur om voorlopig geen eieren te eten, vindt de rechter ongelukkig, maar juridisch niet onrechtmatig. De informatie was volgens de rechter verwarrend, omdat die anders was dan de publiekswaarschuwing die de NVWA eerder had gegeven over eieren met bepaalde codes.
De pluimveesector zag de rechtszaak als opstap naar individuele schadevergoedingsacties. Die lijken hiermee vooralsnog van de baan. Al wordt een hoger beroep nog overwogen.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal