Pluimveeweb: LNV minister Schouten zet NVWA mes op de keel

17-07-2019
LNV minster Schouten heeft het helemaal gehad met het (niet) functioneren van de NVWA. Aanleiding om nu fors in te grijpen bij het agentschap is het debacle rondom de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem ‘Inspect’. Voor het einde van dit jaar zal de NVWA moeten functioneren zoals in 2013 is vastgelegd in de toekomstvisie ‘NVWA 2020’.

LNV minister Schouten start een grootschalige herbezinning naar het functioneren van de NVWA. Aanleiding is het eerdere advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) om te stoppen met de verdere ontwikkeling van het automatiseringsproject ‘Inspect’ binnen de NVWA en een periode van herbezinning in te lassen. In een brief aan de Tweede Kamer hierover stelt de minister niet alleen het BIT-advies te volgen, maar hierin aanleiding te zien om te komen tot een grootschalige herbezinning naar het totale functioneren van de NVWA. Deze herbezinning moet duidelijkheid verschaffen naar de grondoorzaken die hebben geleid tot het moeten stoppen met de Inspect-ontwikkeling en implementatie. Verder zal in de herbezinning gekeken worden naar de communicatie over wat de samenleving mag verwachten van het NVWA toezicht. Bovendien zal de NVWA concreet en snel moeten aangeven hoe ze denkt de NVWA2020 doelen te realiseren na het stopzetten van de ontwikkeling van ‘Inspect’ en de geconstateerde dieperliggende belemmeringen. Voor het eind van dit jaar eist ze concrete uitgewerkte verbeterpunten, die mogelijk al in uitvoering zijn genomen. De uitvoering van de herbezinning loopt van april 2019 tot en met december 2019.

Grootschalig

Het automatiseringsproject ‘Inspect’ mislukte omdat het te grootschalig bleek. Er zouden tal van taken in worden ondergebracht. Bij de start was er voor ‘Inspect’ een budget beschikbaar van 36 miljoen euro. Dit werd almaar overschreden. Toen dit uiteindelijk richting de 95 miljoen euro ging trok de minister de stekker uit dit project. Ze wilde niet langer doormodderen.

Dieperliggende oorzaken

Schouten wil dat niet alleen wat betreft de digitale techniek het roer om gaat bij de NVWA. Zij wil ook duidelijk aandacht voor de 'grondoorzaken' die hebben geleid tot de noodzakelijke stopzetting ‘Inspect’. Ze signaleert dat binnen de NVWA sprake is van onder andere 'verandermoeheid' en 'ingesleten patronen’. Ze verlangt van haar agentschap nu een grotere operationele slagkracht. Het aanpassen van de structuur en werkprocessen is daarbij onvoldoende. Ze vindt dat ook de houding en het gedrag van de NVWA medewerkers moet veranderen. Ook grijpt Schouten nu de mogelijkheid aan om NVWA takenpakket tegen het licht te houden. Daarbij wil ze de optie openhouden om in de jaarplanning politieke keuzes te maken. In 2018 waren 2.400 mensen in dienst bij de NVWA. De totale salarispost bedroeg 187 miljoen euro.

Modernisering

Verder eist Schouten dat de continuïteit van het operationele werk wordt geborgd. Wordt vastgehouden aan de doelen van ‘NVWA 2020’ en nu eindelijk realistische stappen worden gezet richting de doelen van ‘NVWA 2020’. Het in 2013 gepresenteerde ‘NVWA 2020’ beschrijft het toekomstbeeld van de NVWA. Sinds de Tweede Kamer dat plan in 2013 goedkeurde, zou de NVWA moeten werken aan de modernisering en versterking van toezicht. Tot nu toe schijnbaar zonder veel succes.

 
Tekst: Guus Queisen
 
 

Inloggen op de ledenportal