Pluimveeweb: Belgen willen vergoedingsregeling voor alle H3 getroffen pluimveehouders

23-07-2019
De Belgische landbouwminister Denis Ducarme is blij dat de Europese Commissie groen licht heeft gegeven voor het ruimen van kippenstallen en het vergoeden van de door het H3-virus getroffen bedrijven. Toch is hij niet helemaal tevreden; hij wil dat de vergoedingsregel ook met terugwerkende kracht voor alle getroffen pluimveehouders geldt en die kans lijkt aannemelijk te zijn.

Het lijkt alsof de Belgische overheid meer achter haar kippenhouders staat dan de Nederlandse regering. In de fipronilzaak werden getroffen pluimveehouders gecompenseerd en ook nu heeft de regering van onze Zuiderburen zich sterk gemaakt om de pluimveehouders ook financieel te helpen met een vergoedingsregeling voor de door H3 getroffen boeren. Voorlopig mist die regeling terugwerkende kracht voor kippenhouders die al eerder de stallen ruimden dan het Belgisch Voedselagentschap daartoe het bevel gaf.

Deze pluimveehouders hoeven volgens Ducarme echter niet wanhopen. Het overleg met EU-commissaris Phil Hogan duurt namelijk voort. De Europese Commissie verduidelijkte ook dat steun verstrekt mag worden voor het inkomstenverlies en het aanschaffen van nieuwe kippen. Volgens het kabinet van minister Ducarme kunnen de gewesten hiermee ook pluimveehouders helpen die naast de ruimingsvergoeding dreigen te grijpen.

Verminderen verspreidingsrisico

De vergoedingsregeling moet nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dat duurt langer, omdat de er nog gezocht wordt naar een oplossing voor pluimveehouders die de publicatie van het Koninklijk Besluit (KB) niet konden of wilden afwachten voor het ruimen van hun kippen. Door sneller te ruimen, hebben zij het risico van verspreiding verminderd en de sector geholpen. Financieel dreigen ze daar echter de dupe van te worden, omdat de Europese Commissie tot op heden alleen nog akkoord is gegaan met het vergoeden van bedrijven die voor het ruimen gewacht hebben op het bevel daartoe van het Voedselagentschap.

Steunregeling

Ducarme blijft proberen om ook voor die groep van pluimveehouders een oplossing te vinden. „De pluimveesector is zwaar getroffen door het H3-virus. Het is essentieel om de diergezondheid te beschermen en tegelijk de producenten bij te staan die met een extreem moeilijke situatie geconfronteerd worden. Daarom heb ik verschillende stappen gezet richting Europese Commissie om te komen tot een steunregeling die verenigbaar is met de EU-wetgeving.”

 
Tekst: Reinout Burgers
 
 

Inloggen op de ledenportal