Pluimveeweb: Opinie: ‘Wakker Dier door hitte bevangen met zeer suggestief persbericht’

25-07-2019

Overal in heel Nederland nemen veehouders maatregelen om hun vee te beschermen tegen de zomerse hitte. De beelden op twitter van #geenhittestress zouden dierenwelzijners en zelfs activisten tot blijdschap moeten stemmen, maar het tegendeel is het geval. Wakker Dier vindt het juist nu tijd om haarboodschap te verkondigen en suggestief te vermelden dat hittestress in de Nederlandse veehouderij een ernstig probleem is.

Laten we voorop stellen: Met een record brekende temperatuur van 39,3 graden Celsius bakt heel Holland en ervaart iedereen hittestress. De warmte sijpelt zelfs door airconditioning heen. Nederland zal eventjes een paar stapjes minder snel moeten lopen en de beweeglijke activiteiten op een laag pitje moeten smoren. Dat doen de Zuid-Europeanen en de Afrikaners ook. Die sloffen zo langzaam met dit weer (is dat racistisch?) dat er geen stofwolkje opwaait.

Veel waterspuiterij, extra ventilatoren en schaduwplekken

Degenen die het eerste met de hitte worden geconfronteerd, zijn niet de stedelingen met hun airco gekoelde kantoorruimten of luxe leasebakken; dit zijn de boeren en vooral de veehouders. Ze weten dondersgoed hoe belangrijk het voorkomen van hitte is en zij stressen nog meer om hun dieren koel te houden, dan de koeien, kippen of varkens zelf. Dagen van te voren zijn ze al bezig om voor hun eigen bedrijf een hitteplan te maken, zodat de dieren zo koel mogelijk kunnen liggen en zo min mogelijk stress hebben. Een dier met stress kost geld en kan zelfs overlijden. Vanuit een economisch perspectief zal een veehouder er dus alles aan doen om hittestress te voorkomen; het ondermijnt immers de kern van zijn bestaan. Maar veel belangrijk: De veehouder is behept met zijn dieren en zal vanuit die emotionele motivatie er alles aan doen om zijn dieren koel te houden met veel waterspuiterij, extra ventilatoren en schaduwplekken. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten. Met warme dagen is het de veehouder, die letterlijk zijn benen uit zijn lijf loopt alsof het de vierdaagse is, om zijn dieren stressvrij te houden. Hitte is juist stressvol voor de boeren, maar niemand buiten de sector bekommert zich daar om of toont zelfs respect.

Dan komt er een of andere dierwelzijnsorganisatie, die vanuit een airco gekoelde ruimte als een door God gezonden engel, nog even lekker voor de bühne insinueert, dat de veehouders toch wel klootzakken zijn, omdat hittestress een ernstig probleem is. Het enige doel van hun persbericht, is niet om de dieren van hittestress te redden (dat doen veehouders namelijk zelf al), maar om hun doelstelling van antiveehouderij en veganisme nog even op een suggestieve wijze goed in het felle zonlicht te zetten.

En nu zal iedereen zeggen: wat dan van de varkens in Middelharnis? Die zijn toch dood gegaan door hitte. Nee, die zijn door technisch falen van de ventilatie gestikt in de nacht en niet overdag. Een falende ventilatie kan zelfs in de winter veroorzaken dat varkens stikken.

In haar persbericht stelt Wakker Dier dat melkkoeien vorig jaar 107 dagen kans op hittestress hadden. De kans hadden? Nergens staat of de koeien 107 dagen hittestress ervoeren, maar de suggestie ligt wel op tafel. Cijfers van het KNMI tonen volgens WD een enorme stijging in warme dagen aan. Sinds 1950 is het aantal mogelijke hittestressdagen voor koeien verdubbeld en voor varkens en kuikens verdrievoudigd. Enorme stijging en verdubbeling van hittestressdagen! Oei! Het ‘probleem’ wordt dus nog erger. Alleen het probleem is dat er geen daadwerkelijk probleem is. Er wordt een probleem gecreëerd door WD, zodat ze weer lekker veel negatieve eenzijdigheid kan publiceren.

De stichting gaat verder: ‘…In de zomer van 2018 hadden naar schatting vrijwel alle ruim 2 miljoen koeien, ruim 4 miljoen varkens en tientallen miljoenen vleeskuikens een of meerdere keren last van hittestress. Dit probleem wordt groter, want de verwachting is dat tot 2050 het aantal warme dagen met 30 procent toeneemt en het aantal tropische dagen verdubbelt…’ Vorig jaar zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest; geen massale sterfte onder dieren door de zomerzon. Er zal hier en daar best een dier puffen en hijgen onder de warmte, maar heel Nederland puft, steunt, hijgt en klaagt. Het is evenwel Wakker Dier die op dit moment door de hitte bezwangerd is en wellicht een zonnesteek heeft opgelopen door de suggestie te wekken dat hittestress een ernstig probleem met vele slachtoffers is.

Op Twitter zie je hoe ingenieus sommige veehouders zijn

Wakker Dier houdt echter nog steeds niet op met suggestiviteit: ‘…Hittestress is oncomfortabel en leidt onder andere tot afwijkend gedrag en gezondheidsproblemen. Bij extreme hitte is ook de kans op sterfte hoger…’ Dat weten veehouders beter dan de dierenwelzijners van Wakker Dier zelf. Vervolgens gaat het persbericht verder: ‘…Vooral 'hoogproductieve' dieren zoals vleeskuikens en koeien die heel veel melk geven, hebben veel last van warmte. In de Nederlandse stallen is het lastig voor dieren om af te koelen. Weilanden hebben vaak geen schaduw en in kippen- en varkensstallen is het meestal nog warmer dan buiten…” Ja, het is lastig om dieren (en mensen) koel te houden, maar kijk op Twitter en zie hoe ingenieus sommige veehouders zijn in het brengen van verkoeling. Wie nu in de stallen komt, zal ervaren dat het binnen koeler is dan buiten. Twitteren op #geenhittestress hoe geweldig de verkoeling brengende veehouders het doen, ondermijnt direct haar doelstelling van een veehouderij vrije wereld. Dat doet Wakker Dier niet en ze slaat liever de plank, waarschijnlijk heel bewust, volledig mis.

De stichting stelt dat regels omtrent weersomstandigheden in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gehandhaafd zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ergerlijk, zoveel insinuaties in een enkel persbericht. Wakker Dier weet dondersgoed dat er niet gehandhaafd werd, omdat er niets te handhaven viel. Veehouders hebben het vorig jaar ook 'cool' gehouden. Als er calamiteiten of cijfers waren geweest, dan had de stichting deze allang in het persbericht gebruikt. De calamiteiten zijn er niet of nauwelijks en cijfers moeten verzonnen worden.

Zo’n hitteplan kan direct onder verzengende zomerzon verdorren

Een hitteplan voor de veehouderij is natuurlijk een prima idee. Niet als dogmatische en activistische maatregelen, maar als handleiding voor veehouders om gemakkelijker met hitte om te gaan en door van elkaar te leren om het hoofd en dieren koel te houden. Maar een hitteplanvoorstel, dat gemotiveerd wordt vanuit een antiveehouderij standpunt en gelardeerd is met suggestieve teksten om een eigen agenda promoten, zo’n hitteplan kan direct verdorren onder verzengende zomerzon. Als er niet zoveel ‘slecht geïnformeerde’ lieden in de maatschappij en politiek liepen, zou het persbericht lachwekkend kunnen zijn, maar men leest en gelooft deze troep en dan is het ondubbelzinnig boosaardig. Als laatste open deur suggestie van Wakker Dier en een waardevol advies aan veehouders: ‘…Goede maatregelen voor het hitteplan zijn onder andere schaduwplekken en genoeg water in de wei, en in de stal koelsystemen en een lagere bezetting…’ Vanuit een airco gekoelde kantoorruimte is dat toch een ijzersterk advies. Dat een veehouder dit nooit bedacht heeft.

En nu zal iedereen zeggen: Wat dan van de varkens in Middelharnis? Die zijn toch dood gegaan door hitte. Nee, die zijn door technisch falen van de ventilatie gestikt in de nacht en niet overdag. Een falende ventilatie kan zelfs in de winter veroorzaken dat varkens stikken. Maar als de buitentemperatuur hoog is, kunnen de varkens sneller stikken en is de tijd korter om te reageren dan wanneer de buitentemperatuur lager is. En in tegenstelling tot het ijzersterke open deur advies van Wakker Dier twitterde Mariella Simons van de NVWA naar aanleiding van de trieste gebeurtenis in Middelharnis wel een goed advies: ‘…Dringend advies aan alle houders van staldieren: controleer extra vaak de ventilatie en het alarmsysteem deze dagen! Als het faalt, gaat het snel goed mis in de stal…’ De NVWA heeft aangekondigd extra controles uit te voeren om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Maar Wakker Dier heeft hier ook heel weinig vertrouwen in. Wellicht wordt het tijd dat de stichting een lange zomerse siesta gaat houden, want teveel hitte en opwindig kan een mens dood chagrijnig maken.

 

Tekst: Reinout Burgers

 
 

Inloggen op de ledenportal