Boerderij: H3N1-verschijnselen variëren naar leeftijd kip

26-07-2019
Avined roept pluimveehouders op om alert te blijven op ziekteverschijnselen vogelgriep.

Uit onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat de verschijnselen van het H3N1-vogelgriepvirus verschillen afhankelijk van de leeftijd van de besmette kippen. Het onderzoek bevestigt het beeld dat in België in de praktijk wordt gezien.

De GD concludeert na nieuw onderzoek bij jonge kippen van 5 weken oud dat er bij deze dieren wel ziekteverschijnselen te zien zijn, maar niet veel. Eerder deed GD al onderzoek naar effect van het laagpathogene H3N1-virus op kippen van 35 weken oud. Daar waren de symptomen wel heel duidelijk te zien.

Bevestiging beeld uit de praktijk

In België, waar het H3N1-virus sinds mei rondwaart, werd in eerste instantie vermoed dat een andere ziekteverwekker in het spel moest zijn naast de LPAI H3N1, die de (heftige) symptomen zou veroorzaken. Tot op heden is die echter niet gevonden. Uit het GD-onderzoek, gedaan in opdracht van de adviescommissie pluimveegezondheidszorg van Avined en LNV, blijkt dat die er niet hoeft te zijn. De resultaten van de 2 onderzoeken bevestigen het beeld uit de praktijk, dat het virus met name bij oudere, leggende kippen grote schade kan veroorzaken.

Ziekteverschijnselen bij jonge kippen

Bij de proef met de jonge kippen werd bij 1 van de 15 heftige ziekteverschijnselen gezien. Bij 4 van de dieren waren er lichtere verschijnselen te zien: de dieren maakten een minder attente en koortsige indruk, meldt de GD. Volgens GD waren deze verschijnselen dusdanig mild dat ze in de praktijk makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden.

Avined roept pluimveehouders op om alert te blijven op ziekteverschijnselen, dieren uit België te laten bemonsteren en de hygiëneprotocollen te volgen.

Ruiming bedrijven

In België worden pluimveebedrijven geruimd vanwege het H3-vogelgriepvirus, bevestigt het voedselagentschap FAVV. Twee weken geleden werd het in België na wekenlang touwtrekken wettelijk mogelijk om bedrijven met het H3-virus verplicht en gecoördineerd te ruimen. De FAVV wil niet zeggen hoeveel bedrijven inmiddels door hen verordend zijn om te ruimen. Volgens de meest recente stand van zaken van de FAVV zijn er op dit moment 82 bedrijven besmet en zijn er 21 bedrijven weer vrijgegeven.

Lees ook: Kippen onherstelbaar beschadigd door LPAI H3N1 en Avined: Nederlandse maatregelen H3N1 onvoldoende

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal