Pluimveeweb: Vogelgriep Vlaanderen lijkt onder controle

06-08-2019
De laagpathogene H3 vogelgriep in Vlaanderen lijkt grotendeels onder controle. Sinds vrijdag 5 juli zijn er drie nieuwe uitbraken op pluimveebedrijven in Vlaanderen bij gekomen. Het totaal aantal uitbraken komt daarmee op 82, waarvan er ondertussen 37 zijn vrij gegeven.

„De afgelopen weken zijn de dieren op alle besmette bedrijven geslacht en geruimd. Hierdoor zijn de besmettingsbronnen die het meeste risico vormden verwijderd”, verklaart adviseur Martijn Chombaere van belangenbehartiger Landsbond Pluimvee.

„Het virus lijkt hiermee onder controle. Maar om hierover meer duidelijkheid te krijgen, hebben we als sector besloten om alle vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven in de provincie West-Vlaanderen en in een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen te onderzoeken op de aanwezigheid van laagpathogene vogelgriep. Dit biedt geen zekerheid. Maar door op het allerlaatste te screenen hopen we, indien het aanwezig is, het te kunnen traceren. Sluitend is dit niet, maar het geeft toch wat meer houvast en zekerheid voor de bedrijven die terug nadenken aan herbevolken. Bovendien is de ziekte bij jonge vleeskuikens lastig te zien omdat deze dieren nauwelijks ziekteverschijnselen vertonen.”

„Wanneer het virus niet meer wordt vastgesteld op vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven en er geen nieuwe uitbraken meer bijkomen is de situatie pas echt onder controle”, benadrukt Chombaere. De screening van de getroffen bedrijven loopt van 29 juli tot en met 30 september. „De komende weken komt er meer duidelijkheid over de verspreiding van het virus in Vlaanderen.”

Vergoedingsregeling

De adviseur hoopt ten zeerste dat het virus niet meer wordt vastgesteld op pluimveebedrijven. „Momenteel zijn 82 van de circa 970 Belgische pluimveebedrijven getroffen door het virus. Dat is bijna één op de tien bedrijven. De emotionele en financiële schade is enorm.”

„We blijven ons inzetten voor een vergoedingsregeling voor alle getroffen bedrijven. Een aantal getroffen bedrijven staat het water tot de lippen Een aantal pluimveehouders moet hun bedrijf verplicht verkopen indien ze geen vergoeding ontvangen. Zij hebben tonnen schade.”

Donderdag 11 juli kwam de ruimingsregeling voor getroffen bedrijven eindelijk rond. Pluimveehouders die voor 11 juli op eigen initiatief besmette koppels met laagpathogene H3N1 vogelgriep ruimden, ontvangen geen vergoeding. Bedrijven die na 11 juli besmette koppels ruimden, krijgen alleen een vergoeding voor de nog aanwezige kippen. Belangenbehartigers Landsbond, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vinden dit oneerlijk en pleiten voor vergoedingsregeling voor alle getroffen bedrijven.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal