Boerderij: EU steunt getroffen Italiaanse pluimveebedrijven

06-08-2019
De EU-lidstaten gaan een uitzonderlijke marktondersteuning toekennen aan Italiaanse pluimveebedrijven die in 2017 en 2018 werden getroffen door vogelgriep.

Dat meldt de Belgische nieuwssite Vilt.be. In totaal wordt een bedrag van € 32,1 miljoen toegekend uit het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Italiaanse overheid stelt eveneens € 32,1 miljoen beschikbaar.

Grote impact maatregelen vogelgriep

Tussen 1 oktober 2017 en 30 juni 2018 meldde Italië 45 uitbraken van vogelgriep. Het land nam verschillende maatregelen om de situatie te beheersen en verdere uitbraken te voorkomen. Die maatregelen hadden veel impact op een groot aantal leghennenhouders en vleeskuikenhouders, met productieverliezen tot gevolg. De getroffen pluimveehouders worden daarvoor nu gecompenseerd.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal