NieuweOogst: 'Nieuwe IKB-Ei versterkt kwaliteitsborging'

02-08-2019

'Een crisis als de fipronilaffaire kun je nooit helemaal voorkomen. Met IKB-Ei zijn we echter wel een heel eind op weg', zegt bestuurder Hugo Bens van LTO/NOP naar aanleiding van een onderzoek van Foodlog. Het nieuwsplatform stelde deze week dat risico's als fipronil onveranderd groot aanwezig blijven.

Foodlog, een nieuwsplatform over voedsel, gezondheid en eten&drinken, startte naar aanleiding van de fipronilaffaire in opdracht van provincie Gelderland het Pilotproject Ketenintegratie Eiersector. Het platform deed interviews in de gehele keten en adviseerde bij de vorming van het ketenproject van een Europese retailformule dat Nederlandse eieren inkoopt.

Op basis van al die gesprekken komt Foodlog tot conclusie dat de 22 aanbevelingen van commissie Krouwel, om affaires als de fipronilcrisis tegen te gaan, niet zullen werken. 'De aanbevelingen kosten alleen maar meer geld en de risico's blijven aanwezig', staat in het bericht van Foodlog. Ook stelt het platform dat de gemiddelde pluimveehouder te weinig geld en tijd heeft om aan professioneel risicomanagement te doen.

Onjuistheden
Bens ziet het anders. 'Wij staan altijd open voor bevindingen in nieuwe onderzoeken, maar kijken wel genuanceerd naar dit onderzoek van Foodlog.Wij constateren in het onderzoek helaas ook feitelijke onjuistheden.' Zo wijst hij er op dat de aanbevelingen van commissie Krouwel door alle partijen in de keten plus overheid en afnemers zijn beoordeeld en op instemming kunnen rekenen.

De aanbevelingen zijn eveneens overgenomen door commissie Sorgdrager. Het merendeel van de aanbevelingen zijn reeds uitgevoerd en opgenomen in IKB-Ei. 'Wij zijn ervan overtuigd dat het nieuwe IKB-Ei de kwaliteitsborging versterkt.' Volgens Bens is een crisis nooit helemaal uit te sluiten, maar is de sector met het vernieuwde IKB-Ei een eind op weg.

Marge verbeteren
Foodlog stelt in haar onderzoek echter voor om binnen onderscheidende ketens een eigen Good Manufacturing Standard (GMS) te bepalen en roept de partijen op daartoe duurzaam samen te werken. Dat spaart volgens het platform op termijn operationele kosten en genereert inkoopvoordelen die de marge van de boer verbeteren.

In ketens die aanvullend onderscheid ontwikkelen, kan die aanpak bovendien extra commerciële marge opleveren. Bens stelt dat LTO/NOP kennis heeft genomen van de ideeën van Foodlog en geeft aan dat de sector altijd bereid is om in gesprek te gaan als Foodlog met concretere verbetervoorstellen komt.

 
 

Inloggen op de ledenportal