Boerderij: D66 wil snellere aanpak stalbranden

27-08-2019

De maatschappelijke en politieke onrust over stalbranden laait op na recente stalbranden.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot Twittert dat het hem tegenvalt dat landbouwminister Carola Schouten nog steeds geen werk maakt van de aanpak van stalbranden, terwijl dat al een jaar geleden is afgesproken. De politicus vindt de afspraken die gemaakt zijn wel goed, maar dat de uitvoering te langzaam gaat.

D66 stemde eerder dit jaar tegen moties die het kabinet opriepen om extra maatregelen te nemen tegen stalbranden. Deze motie werd door een groot deel van de Kamer wel gesteund, behalve door de regeringspartijen CDA. VVD, CU, D66 en SGP.

Criteria Beter Leven-keurmerk
De Dierenbescherming scherpt in de discussie over de stalbranden de criteria voor het Beter Leven-keurmerk aan. Varkens- en kalverhouders krijgen straks alleen nog 3 sterren als ze een gedegen bliksemafleider op de stal installeren. Dit kost ongeveer € 7.500.

Kortsluiting
Vorig jaar zomer werd het Actieplan Brandveilige Stallen 2018- 2022 gesloten tussen LTO Nederland, Dierenbescherming, Brandweer Nederland, Het Verbond van Verzekeraars en POV gesloten, in nauwe samenwerking met het Rijk. Hierin is onder andere opgenomen dat in bestaande stallen voor kippen, varkens en kalveren een periodieke keuring moet plaatsvinden van de elektra. Kortsluiting is een belangrijke veroorzaker van brand in stallen. Volgens directeur Bastiaan Meerbrug van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) Wageningen komt een kwart van de stalbranden door vraat door ratten en muizen.

Brandveiligheidsmaatregelen en welzijnsmaatregelen botsen soms
LTO-bestuurder Alfred Jansen wijst erop dat maatregelen voor milieu en dierenwelzijn wel eens botsen met brandveiligheidsmaatregelen. Zo zijn kunstof roosters prettiger voor het dier, maar zijn ze bij brand wel gevaarlijker dan betonvloeren. Ook luchtwassers vormen een risico bij brand. Bij de totstandkoming van Actieplan heeft landbouwminister Schouten al aangegeven dat ze samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken wil kijken of er nog meer eisen gesteld kunnen worden aan bestaande stallen.

Brand bij pluimveebedrijven
Volgens Wakker Dier zijn er dit jaar al meer dieren omgekomen door brand dan in 2018. Dat komt mede doordat een aantal branden bij pluimveebedrijven heeft plaatsgevonden, waar relatief veel dieren zitten. Volgens Brandweer Nederland waren er vorig jaar 23 stalbranden waarbij 122.210 dieren omkwamen. Volgens Wakker Dier zijn er nu al 176.000 dieren omgekomen.

 
 

Inloggen op de ledenportal