Pluimveeweb: LNV akkoord met ruimen en vergoeding bij H3N1 vogelgriep

28-08-2019
Indien er laagpathogene H3N1 vogelgriep uitbreekt op een pluimveebedrijf in Nederland wordt het besmette bedrijf direct geruimd. De kosten daarvan worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF) voor pluimvee. Ook wordt een vervoersverbod ingesteld in een straal van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf en worden mogelijk andere pluimveebedrijven in dat gebied onderzocht op besmetting. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ging dinsdag 27 augustus na lang overleggen eindelijk akkoord met dit voorstel van de sector.

Sinds de eerste uitbraken halverwege april nam het aantal H3N1 besmette pluimveebedrijven in België sterk toe. Nu staat de teller op 82 besmette bedrijven. Al in mei had de pluimveesector LNV verzocht om te handelen als bij een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep vanwege het besmettelijke karakter van het virus.

LNV ging hier lang niet in mee omdat laagpathogene H3N1 wettelijk geen bestrijdingsplichtige ziekte is. Na lang overleggen, is LNV nu toch akkoord. De pluimveesector is hier blij mee omdat de sector geen zelfde scenario als in België wil waar het virus zich als een lopend vuur verspreidde.

Uitzonderlijke situatie

Gezien de snelle verspreiding van het virus, de mogelijk grote economische impact voor de Nederlandse pluimveesector en daarmee de Nederlandse economie en het besef dat voor een bestrijding instrumenten nodig zijn die alleen de overheid heeft, heeft het ministerie bovenstaande beslissingen genomen, meldt Avined. Het ministerie benadrukt dat het om een zeer uitzonderlijke situatie gaat, waarbij een niet bestrijdingsplichtige ziekte wel de kenmerken vertoond van een bestrijdingsplichtige ziekte. Dit besluit zal dan ook geen voorbeeld zijn voor andere, zeer schadelijke, pluimveeziekten. Iedere ziekte en situatie is specifiek en wordt dus afzonderlijk beoordeeld.

Het ministerie heeft ook besloten de (serologisch) positieve monsters uit de monitoring en early warning vanaf nu niet alleen op H5 en H7 te onderzoeken, maar ook op H3N1.

Update uit België

De H3N1-situatie in België lijkt steeds meer onder controle te zijn, meldt Avined. Om meer duidelijkheid te krijgen of het virus nu nog aanwezig is, voert de Belgische sector momenteel een screening uit op de aanwezigheid van laagpathogene vogelgriep (H3-virus). Deze vindt plaats op alle vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven in de provincie West-Vlaanderen en in een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen. Lees hier meer over de screening.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal