Boerderij: Ruimen bij uitbraak H3N1 en vergoeding mogelijk

28-08-2019
Pluimveebedrijven waar het laagpathogene vogelgriepvirus H3N1 opduikt, worden geruimd en is er een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds (DGF) mogelijk. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten.

Ondanks dat H3N1 geen bestrijdingsplichtige ziekte is, wordt er bij een eventuele besmetting naast ruiming van het besmette bedrijf, een vervoersverbod van 1 kilometer rondom dit bedrijf ingesteld. Eventuele andere pluimveebedrijven in dat gebied worden onderzocht op een besmetting met H3N1.

Grote schade in België

H3N1 kenmerkt zich door hoge uitval van dieren (60% of meer). In België is het H3N1-virus sinds dit voorjaar actief. Begin augustus waren er 81 pluimveebedrijven getroffen door het virus. Hier heeft een ruimingsmaatregel lang op zich laten wachten en heeft het virus grote schade aangericht. Besmette bedrijven moeten in België nu ook verplicht geruimd worden. Daarnaast is België begonnen met een screening van bedrijven op H3N1 in het besmette gebied om herbesmetting met het virus te voorkomen.

Tevredenheid bij pluimveesector

De pluimveesector is tevreden over het besluit. “Gezien de besmettelijkheid en eigenschappen van dit virus met hoge uitval, zijn wij hier zeer content mee”, zegt LTO/NOP-beleidsmedewerker Ernest Bokkers. “We hebben sinds de verspreiding van het virus in België bij het ministerie aangedrongen om H3N1 onder het Diergezondheidsfonds te laten vallen. Daar viel het tot op heden niet onder, omdat deze virus variant niet bestrijdingsplichtig was. Maar in het convenant onder het fonds staat een passage betreffende emerging diseases, nieuwe ziektevormen. Daar hebben wij het ministerie uitvoerig op gewezen, mede ook omdat wij als sector niet de rechtsmiddelen, noch de financiële fondsen hebben om zo’n uitbraak aan te pakken.”

Iedere ziekte en situatie zijn specifiek en worden dus afzonderlijk beoordeeld

Zeer uitzonderlijke situatie

Het ministerie benadrukt dat het om een zeer uitzonderlijke situatie gaat, waarbij een niet bestrijdingsplichtige ziekte wél de kenmerken vertoond van een bestrijdingsplichtige ziekte. Dit besluit zal dan ook geen voorbeeld zijn voor andere, zeer schadelijke, pluimveeziekten. Iedere ziekte en situatie is specifiek en wordt dus afzonderlijk beoordeeld.

Bokkers: “Het onder het DGF schuiven van meerdere ziektes is ook niet in het belang van de sector, omdat dat ook tot een behoorlijke toename van heffingen kan leiden.”

Afwachten leidt tot verergering

Het ministerie heeft ook besloten de (serologisch) positieve monsters uit de monitoring en early warning vanaf nu niet alleen op H5 en H7 te onderzoeken, maar ook op H3N1. Bokkers: ‘’Behalve bestrijding, kan het virus nu ook eerder worden opgemerkt. De set maatregelen maakt dat men nu meteen over kan gaan tot actie.” Als de situatie in België iets heeft aangetoond is het wel dat afwachten het probleem alleen maar erger heeft gemaakt.

Mede-auteur: Fabian Brockotter

 
 
 

Inloggen op de ledenportal