Pluimveeweb: Varkens- en pluimveehouders woest op Tjeerd de Groot (D66)

09-09-2019
Belangenorganisaties Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) hekelen het idee van ‘nestvervuiler’ Tjeerd de Groot (D66-Kamerlid) om de Nederlandse varkens- en pluimveestapel te halveren.

„Het is een heel domme uitspraak. De Groot stigmatiseert de landbouw opnieuw. Maar wat hij deze keer zegt is zo belachelijk dat hij zijn geloofwaardigheid verliest”, zegt NOP-voorzitter Eric Hubers. „Hij zit er zover naast. En dat voor een man die jarenlang zijn geld met landbouw heeft verdiend. En dat nu ten koste van de landbouw doet. Weet je hoe we dat in de pluimveehouderij noemen? Een nestvervuiler.”

Statement

POV-woordvoerder Geesje Rotgers schrijft in een gezamenlijk statement van de POV, NOP en NVP dat De Groot liegt voor eigen politiek gewin. Zo zou de wijze waarop De Groot stikstofuitstoot van de landbouw berekent (70 procent) uit de lucht gegrepen zijn. „Tjeerd de Groot telt voor het beeld naar zijn kiezerspubliek, de boerenakkers maar alvast mee als natuurgebied; hij telt de stikstof die op het boerenland valt en benut wordt door de gewassen, rustig mee als ‘schadelijk voor de natuur’. Dit is een leugenachtige voorstelling van zaken en niet acceptabel. Van de stikstof die op natuurgebieden terecht komt, wordt geschat(!) dat een kleine 20 procent afkomstig is uit de landbouw,” schrijft Rotgers.

Aanvullend meldt Rotgers dat de Nederlandse landbouworganisaties al langere tijd pleiten om stikstofneerslag op de natuur te meten. Iets wat in het buitenland al jaren gebeurt. Echter, D66 zou één van de partijen zijn die metingen van stikstofdepositie in Nederland blokkeert. Bij deze metingen zou ook de bron van de depositie in kaart kunnen worden gebracht. „Mensen als Tjeerd de Groot willen niet weten hoe het werkelijk zit. D66 werkt liever met ‘schattingen’ die naar eigen wensen geïnterpreteerd kunnen worden.”

Produceren

Hubers stelt dat Nederland zeer bekwaam is in het produceren van pluimveeproducten en dat het elders produceren van deze producten barst van de nadelen. „We produceren eieren en kippenvlees met de minste emissie, met het meest efficiënte grondstoffengebruik en met het beste dierenwelzijn. We zijn het meest gunstig voor het klimaat, hebben de meeste kennis en onze boeren hebben ook de investeringsbereidheid om de uitstoot van fijnstof en ammoniak nog verder te verminderen. Daarnaast produceren we regionaal. We zijn honderd procent zelfvoorzienend. Alleen de producten die we hier in West-Europa niet willen consumeren, zoals looppoten, uiteinden van kippenvleugels en de staarten van varkens gaan naar China. Maar dat is ook kringloop. Daar willen ze het hebben en wij willen er vanaf.”

'Halvering van aantal boeren'

De gegroeide vraag naar eieren en kippenvlees in Nederland is nog een argument volgens Hubers. „Als we dan de pluimveestapel halveren, kunnen we niet meer aan onze eigen vraag voldoen en worden er producten geïmporteerd die voor meer emissie zorgen, meer grondstoffen verbruiken en met een slechter dierenwelzijn.”

Hubers heeft weinig goede woorden over voor het bericht dat De Groot op de ochtend van 9 september de wereld heeft ingeworpen. „Ik wil deze discussie helemaal niet voeren. Waarom hebben we het überhaupt over een halvering van veestapels? Dat betekent ook een halvering van onze aantal boeren. We hebben het ook niet over een halvering van luchtvaart, van infrastructuur, van theaterbezoeken, van gezinsgrootte. Dat laatste zou trouwens een hele goeie zijn tegen woningnood en stikstofuitstoot.”

Missie

De oproep van De Groot heeft steun gevonden bij GroenLinks. Fractievoorzitter Jesse Klaver wil dat er voor het eind van de maand een noodwet ligt voor het uitkopen van boeren. Partij voor de Dieren steunt, vanzelfsprekend, de plannen van de collega-partijen. Hubers: „Dit is van tevoren opgezet. Deze partijen hebben al jarenlang de missie om landbouw in een kwaad daglicht zetten. Ze zeggen wel meer onzinnige dingen.”

 
Tekst: Seb van Dijk
 
 

Inloggen op de ledenportal