Pluimveeweb: D66 en GroenLinks willen veestapel weer eens halveren

09-09-2019
D66 wil de intensieve veehouderij halveren, zei de partij maandagochtend in een persbericht. Dat schept ruimte om woningen te bouwen. GroenLinks haakte er meteen op in met een eigen bericht dat de veestapel in vijftien jaar gehalveerd moet worden. Minister Schouten reageert geïrriteerd.

Volgens de partijen blokkeert de stikstofuitstoot van de landbouw de bouw van woningen, terwijl de woningnood hoog is. Opmerkelijk is de timing van de berichten; deze komt een paar weken voordat de Commissie Remkes, die werd opgericht na de afschaffing van de PAS en met een advies zou komen hoe we verder moeten.

„Maar er is nú sprake van een noodsituatie”, meldt een woordvoerder van GroenLinks. De problemen moeten nu worden aangepakt, daar kan geen weken mee gewacht worden. Wat daarbij opvalt is dat de partij pleit voor een afbouw van de veehouderij in 15 jaar. Je zou verwachten dat met zo’n termijn die paar weken uitstel niet veel zouden uitmaken. GroenLinks schat dat blijkbaar anders in. „Dat rapport komt na Prinsjesdag, en dan heb je maanden vertraging."

Ook D66 meldt dat de problemen meteen moeten worden aangepakt, en dat het land na de uitspraak van de Raad van State stil lag. Die uitspraak viel echter al in mei. Een woordvoerder legt uit waarom D66 vier maanden heeft gewacht met hun reactie: „We hebben eerst reces gehad.”

Woningnood

Beide partijen wijzen op het gesprek aan woningen, en dat woningbouw nu stil ligt als gevolg van de PAS-uitspraak van de Raad van State. Die woningnood is het hoogst in de Randstad. De meeste varkens en kippen liggen daar echter ver vandaan, in Oost-Brabant, Gelderland en Noord-Limburg. Het stikstofprobleem is regionaal; de stikstof die een bedrijf in Oost-Brabant produceert heeft effect op de natuur daar, en nauwelijks op die in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.

Op de vraag hoe het terugbrengen van het aantal varkens in Noord-Brabant zorgt voor extra woonruimte in Amsterdam blijven de partijen het antwoord schuldig. De woordvoerder van GroenLinks vertelt dat in heel Nederland 18.000 projecten stilliggen, maar kan geen voorbeelden geven hoe de woningnood wordt opgelost met het krimpen van de veestapel in Brabant. Ze vertelt wel dat voetbalverenigingen daar geen nieuwe kleedkamers kunnen bouwen. D66 vertelt dat de intensieve veehouderij in het hele land verspreid is, en ook voorkomt in de Randstad. Maar ze blijft onduidelijk over de vraag of inkrimping van het aantal varkens-, geiten- en pluimveestallen daar voldoende stikstofruimte oplevert voor het aanpakken van de woningnood.

Niet chic

Minister Schouten vindt het bericht van D66 ‘niet chic’. „Als boer of boerin werk je elke dag hard, dan hoef je niet in de krant te lezen ‘U kunt wel verdwijnen’.” De regering heeft – op aandrang van de Tweede Kamer – een commissie, de Commissie-Remkes, benoemd, die alle opties op tafel legt en daarbij alle sectoren betrekt, niet enkel de landbouw. „Ik vind het dan maar de vraag of je zo even in de krant moet gooien wat de oplossing zou moeten zijn”, aldus Schouten.

 
Tekst: Wim van Gruisen
 
 

Inloggen op de ledenportal