Pluimveeweb: LTO/NOP schrijft brandbrief aan minister

14-10-2019

LTO/NOP wil geen 30 procent afroming bij extern salderen

Den HaagBelangenbehartiging1.003 keer gelezenreageer
 
LTO/NOP wil geen 30 procent afroming bij extern salderen en geen koppeling van stikstof aan pluimveerechten. Bovendien wil de vakbond dat pluimveehouders die een vergunning hebben om uit te breiden, kunnen uitbreiden. En niet dat de zogeheten latente ruimte tussen vergunning en gerealiseerde stalcapaciteit wordt afgepakt. Opkopen van bedrijven kan volgens LTO/NOP alleen aan de orde zijn op basis van vrijwilligheid en tegen een eerlijke, marktconforme prijs. Dus een volledige schadeloosstelling, met daaraan gekoppeld dat bedrijven in de omgeving van een stoppend bedrijf die wel door willen, daarvoor de ruimte krijgen.

Dat schrijft LTO/NOP vrijdag 11 oktober in een brandbrief aan minister Schouten van Landbouw. „De Nederlandse pluimveesector heeft zeer grote zorgen over de door u voorgestelde aanpak van de stikstofproblematiek, zoals opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer van 4 oktober jongstleden. Zoals wij de brief nu lezen zullen een aantal voorstellen een desastreuse uitwerking hebben op de pluimveesector en zijn daarom voor ons onacceptabel. Dat moet echt anders. We willen daarom vóór het stikstofdebat van 17 oktober in de Tweede Kamer met u in overleg om meer duidelijkheid te krijgen én om mee te denken aan een invulling die voor de sector wel acceptabel is”, schrijft LTO/NOP. Indien dat niet gebeurt, beraadt de vakbond zich over verdere stappen.

„Het niet onderkennen van de opgestelde landbouwbrede plannen van LTO Nederland, de sectorplannen en de reeds door de pluimveesector genomen stappen om de emissie van onder andere stikstof terug te dringen, leidt evenals in andere dierlijke sectoren ook in de pluimveehouderij tot veel onbegrip.”

„Er zijn grote zorgen en er heerst veel onzekerheid en onduidelijkheid over wat de voorgestelde maatregelen nu en op de (middel)lange termijn concreet voor pluimveehouders gaan betekenen. Het draagvlak om in gezamenlijkheid te werken aan stikstofreductie en verduurzaming neemt ondertussen zienderogen af. De sector zou beloond moeten worden voor alle inspanningen en resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald. Daarvan zien we niets terug en dat leidt tot veel frustratie”, stelt LTO/NOP.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal