Boerderij: Meeste blokkades pluimveebedrijven terecht

15-10-2019
Meeste fipronil-blokkades terecht, maar het CBb tikt minister wel op de vingers.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) concludeert dinsdag 15 oktober dat blokkades van 115 pluimveebedrijven tijdens de fipronil-crisis terecht zijn geweest.

Wel geeft het CBb de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een tik op de vingers over bepaalde onzorgvuldigheden in de behandeling van bezwaren. Dit zijn bezwaren die de boeren maakten tegen de besluiten tot bedrijfsblokkades. Ondanks deze kanttekeningen laat het CBb de rechtsgevolgen van de besluiten echter in stand.

In 2 zaken blokkades niet terecht

In 2 zaken vindt het CBb de bedrijfsblokkades niet terecht. In 1 geval gaat het om een vermeerderingsbedrijf, dat geblokkeerd werd omdat het ministerie stelde dat ook broedeieren als consumptie-eieren in de voedselketen terecht kunnen komen. Het CBb vindt echter dat het ministerie had moeten onderzoeken of dit daadwerkelijk een mogelijkheid was met de eieren van dit specifieke bedrijf. In een andere zaak werd een pluimveebedrijf mondeling geblokkeerd. Dat kan niet zegt het CBb: een bedrijfsblokkade moet volgens de wet schriftelijk worden opgelegd.

Afnemerslijst ChickFriend

De onzorgvuldigheden die het CBb het ministerie aanrekent zijn er 2. Allereerst dat het ministerie weigert om de afnemerslijst van ChickFriend te overhandigen, ondanks dat de CBb-rechters hier ook tijdens de zitting nog expliciet om vroegen.

De tweede is dat het ministerie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pluimveehouders niet de kans hebben gegeven om hun visie naar voren te brengen, voordat de besluiten genomen werden. Pluimveehouders zeiden dat als dit wel was gebeurd zij de kans hadden gehad om aan te tonen dat bepaalde stallen of bedrijfslocaties niet behandeld waren.

Het CBb verklaart om deze redenen de beroepen gegrond, maar constateert tegelijkertijd dat de bedrijven niet hebben weerlegd dat ChickFriend 1 of meer van hun stallen of bedrijven heeft behandeld. Daarom laat het CBb de rechtsgevolgen van het besluit in stand. Dat wil zeggen dat deze fouten niet zo zwaar wegen voor de rechtbank zodat die tot een ander besluit zou komen.

Bescherming volksgezondheid

In grote lijnen constateert het CBb namelijk dat de bedrijfsblokkades terecht waren. De rechters vinden het terecht dat de NVWA bescherming van de volksgezondheid zwaarder heeft gewogen dan de belangen van de pluimveehouders. Ook concludeert de rechtbank dat de pluimveehouders inderdaad de Europese biocidenwetgeving hebben overtreden, zoals de NVWA heeft gesteld, en dat de NVWA op basis van de BuRo-adviezen kon concluderen dat fipronil schadelijk is en een risico voor de volksgezondheid vormt.

Lees ook: Boeren vechten blokkades fipronil-crisis aan

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal