Boerderij: NVWA audit pluimveebedrijven voor Ketenborging.nl

11-11-2019
Overheid en eiersector hopen dat IKB Ei in 2019 vermeld gaat worden door Ketenborging.nl.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bezoekt legpluimveebedrijven die zijn aangesloten bij IKB Ei in het kader van de aanmelding bij Ketenborging.nl. Dat meldt Ovoned in een nieuwsbrief naar aanleiding van een voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit actieplan is opgesteld naar aanleiding van de fipronil-crisis.

Voldoen aan criteria Ketenborging.nl

In de voortgangsrapportage melden overheid en eiersector dat het het streven is dat IKB Ei nog dit jaar vermeld staat op Ketenborging.nl als geaccepteerd systeem. De overheid hecht veel waarde aan de acceptatie door Ketenborging.nl. De systemen die geaccepteerd zijn, worden door de NVWA beschouwd als ondersteunend bij het toezicht. IKB Ei heeft verschillende wijzigingen doorgevoerd in het systeem om te voldoen aan de criteria van ketenborging.nl.

Deelnemerspercentage IKB Ei op peil houden

Punt van aandacht zijn de niet-IKB-deelnemers. Overheid en sector melden in de voortgangrapportage dat het van belang is dat het huidige deelnemerspercentage aan IKB Ei (nu 85 tot 90% van de legpluimveebedrijven) op peil blijft. Ovoned gaat dit monitoren.

De ministeries van Landbouw (LNV) en Volksgezondheid (VWS) zeggen daar waar mogelijk de deelname van bedrijven aan IKB Ei als geaccepteerd systeem door Ketenborging te stimuleren. Ook willen ze richting afnemers het belang van Ketenboring onder de aandacht brengen.

Afnemersorganisatie CBL (retail) en FNLI (levensmiddelenindustrie) hebben toegezegd afname van eieren die geproduceerd zijn onder een door Ketenborging.nl geaccepteerd kwaliteitssysteem te gaan stimuleren, zodra IKB Ei daardoor is geaccepteerd.

Niet-IKB-deelnemers

Sector en overheid overwogen eerder de mogelijkheid van een algemeen verbindend verklaring (AVV) om ook niet-IKB-deelnemers aan bepaalde eisen te laten voldoen. Naar aanleiding van de fipronil-crisis zijn in IKB allerlei verbeteringen doorgevoerd om een nieuwe soortgelijke crisis te voorkomen. Voor de 10 tot 15% van de pluimveebedrijven die hier niet aan meedoen, gelden deze nieuwe regels niet.

Volgens de ministers Schouten (LNV) en Bruins (VWS) is het op dit moment niet haalbaar om een AVV te gebruiken om ook niet-IKB-deelnemers te verplichten zich aan bepaalde afspraken uit het IBK-systeem te houden. Minister Schouten onderzoekt of er ruimte is om AVV’s in de land- en tuinbouw breder toe te passen.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal