Pluimveeweb: Hugo Bens stopt als bestuurslid van LTO/NOP

22-11-2019
Hugo Bens stopt 1 december als bestuurslid en vakgroeplid legpluimvee bij LTO/NOP. Hij is dan precies negen jaar actief geweest als LTO/NOP-bestuurder. Leghennenhouders Linda van Lith, Joris van Lierop en Jacco Wisserhof komen de vakgroep leg versterken. Leghennenhouder Jos Mans neemt tijdelijk een aantal portefeuilles over.

Tijdens het Eindevent Vogelmijten afgelopen dinsdag 19 november in Barneveld bedankte Jan Workamp Bens voor zijn bijdrage aan de vogelmijtproblematiek. Bens houdt sinds 2004 samen met zijn vrouw Rianne leghennen in het Brabantse Haps. Voorheen hielden zij vleeskuikens.

„De eerste vogelmijt ontdekte ik in 2005. Sindsdien is die constant onder de aandacht en kunnen we het via monitoren, vaak mest afdraaien en Thermokill behandeling tijdens de leegstand beheersen.” Bens organiseerde de verbinding tussen lokale en landelijke overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen waaruit uiteindelijk het project Vogelmijten is ontstaan. „Een hardnekkig probleem als de vogelmijt is alleen beheersbaar als we continue de verbinding en samenwerking tussen alle partijen blijven behouden. Verder onderzoek is noodzakelijk om de vogelmijt beheersbaar te houden”, zegt Bens.

Kennis delen en samenwerken

Bij zijn start als bestuurder was er een slapende vogelmijtluiscommissie. „Daar zijn we mee aan de slag gegaan en hebben een aantal stappen in de goede richting gezet. Nu na negen jaar is het vogelmijtenprobleem nog steeds actueel. Ik hoop dat we als sector niet weer gaan slapen en de aandacht er blijft. Kennis delen en samenwerken is daarin de sleutel tot succes. Verwacht niet dat de markt dit probleem voor u gaat oplossen, want de markt verdient aan u zolang u een vogelmijtprobleem hebt”, aldus Bens. Hij adviseert de kring leg iemand aan te wijzen als ‘probleemeigenaar’ die continue de aandacht blijft houden op vogelmijt.

Vanaf 1 januari 2020 is Bens voorzitter van Stichting Blij met een Ei. Daarnaast is hij afgelopen jaar gestart met Land van Cuijk Boert Bewust; een initiatief voor meer verbinding tussen boeren en burgers waar hij als voorzitter en lid van het landelijk bestuur actief is.

Binnen LTO/NOP neemt Piet Faber de portefeuille mest over, Jaap Maarsingh brandveiligheid en Jos Mans tijdelijk de overige taken. Legpluimveehouder Piet Classens is ook gestopt als lid van de kring leg. „Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe jeugdige bestuurders en wens hen veel succes met hun uitdagingen in de legpluimveesector”, besluit Bens.

 
 

Inloggen op de ledenportal