Boerderij: IKB Ei geeft duidelijkheid over stalmetingen

25-11-2019
Bij legpluimveehouders is onduidelijkheid over stalmetingen en de geldigheid van stalmeetrapporten van diverse certificerende instanties.

Daarom probeert Ovoned daar in de IKB Ei-nieuwsbrief, die vrijdagmiddag 22 november verschijnt, duidelijkheid over te verschaffen.

Wettelijk stalmeetrapport

Stalmetingen zijn nodig om te bepalen of een kippenstal voldoet aan de wettelijke eisen en aan de voorwaarden van een bepaald certificaat. Dat er zoveel certificaten zijn en ook certificerende instanties die controles uitvoeren, zorgt mede voor die onduidelijkheid.

Voor het certificaat IKB Ei moet een pluimveehouder van elke stal beschikken over een IKB Ei-stalmeetrapport (behalve voor kooi- en koloniehuisvesting) en een wettelijk stalmeetrapport. Deze rapporten worden gebruikt om te bepalen hoeveel hennen maximaal in die stal mogen worden gehouden.

Deze stalmeting vindt plaats volgens de eisen van IKB. Die zijn op enkele punten strenger dan de wettelijk eisen. Dat betekent dat de uitkomst van een private IKB-stalmeting kan afwijken van de uitkomst van een wettelijke stalmeting, uitgevoerd door NCAE of Skal.

IKB-stalmeting geldt ook als basis voor meerdere kwaliteitssystemen

Certificerende Instanties

Al sinds jaar en dag worden de stalmetingen bij IKB-legbedrijven uitgevoerd door de Certificerende Instanties (CI) Vinçotte IsaCert en Kiwa Verin (voorheen CBD). De CI’s laten na het uitvoeren van een stalmeting een stalmeetrapport achter. De IKB-stalmeting geldt ook als basis voor meerdere kwaliteitssystemen, zoals voor het Duitse controlesysteem KAT.

Strengere eisen IKB

Wettelijke stalmeting vindt plaats volgens de wettelijke eisen die aan stallen worden gesteld. De NCAE (bij reguliere bedrijven) en Skal (bij biologische bedrijven) voeren deze stalmeting uit. Zij nemen de extra eisen van IKB Ei daarin niet mee. De kans is groot dat de uitkomst van de NCAE/Skal-stalmeting afwijkt van de IKB/KAT-stalmeting, omdat IKB op een aantal punten strengere eisen stelt.

Voor een IKB-certificaat heeft een legpluimveehouder naast het wettelijk stalmeetrapport ook een IKB-stalmeetrapport nodig, opgesteld door een CI. Dit geldt niet voor bedrijven met een kooi-/koloniehuisvesting.

Nieuwe stalmeting uitvoeren

In het verleden werden stallen opgemeten en afgegeven door het CPE. Het CPE-certificaat zonder aanvullende eisen werd geaccepteerd als geldig IKB Ei-stalcertificaat. Maar sinds 2012, toen het CPE werd opgeheven, is het CPE-certificaat niet meer voldoende. Pluimveehouders die uitsluitend van een stal nog een CPE-certificaat hebben, moeten een nieuwe stalmeting laten uitvoeren door hun CI.

Wanneer een stal is verbouwd, moet een nieuwe stalmeetrapport worden opgesteld. Dit om te bepalen hoeveel dieren er na de verbouwing in de stal mogen en of de stal aan de wettelijke eisen of de eisen van een certificaat voldoen.

Ook wanneer een pluimveehouder het stalmeetrapport kwijt is, moet een nieuwe meting worden aangevraagd.

Lees ook: NVWA audit pluimveebedrijven voor Ketenborging.nl

 
 
 

Inloggen op de ledenportal