Boerderij: Percentages salmonella bij kippen stabiliseren

24-12-2019
Bij pluimvee in Europa komt sinds 2009 fors minder salmonella voor. De laatste 3 jaar stabiliseert dit aandeel. Sommige landen zitten echter structureel boven de normen.

Met het voorkomen van salmonella in de Nederlandse pluimveehouderij zit het behoorlijk goed. De Nederlandse pluimveesector voldeed in 2018 opnieuw aan de Europese normen voor salmonella. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa.

Salmonella belangrijkste bron van voedselvergiftigingen

Efsa houdt jaarlijks per pluimveesoort en per land bij hoeveel procent van de koppels een aantal specifieke types salmonella worden vastgesteld, in het kader van onderzoek naar zoönoses (dierziekten die op mensen kunnen worden overgedragen). Daarbij gaat het om types die worden gezien als het grootste risico voor de humane gezondheid.

In 2018 was salmonella de belangrijke bron van voedselvergiftigingen in Europa. Vanwege de hieraan verbonden risico’s voor de volksgezondheid geldt per land een doelstelling voor de aanwezigheid salmonella. Voor leghennen is dat 2% van de koppels, voor andere pluimveesoorten is dit 1%.

In Nederland schommelen de percentages over de jaren wat, maar zitten ze structureel onder deze normen. Nederlandse vermeerderingskoppels waren de afgelopen twee jaar volledig vrij van de 5 meldingsplichtige salmonella’s:

 

  1. Enteritidis
  2. Typhimurium
  3. Infantis
  4. Hadar
  5. Virchow

Bij leghennen bedroeg het percentage (met Enteritidis of Typhimurium) besmette koppels ruim 1,5. Bij vleeskuikens ligt het besmettingspercentage in 2018 rond 0,25.

EU-landen die doelstellingen niet halen

Ook Europa-breed blijkt het percentage salmonella-besmettingen in de laatste drie jaar te stabiliseren, na jarenlange daling sinds 2009. Maar niet in ieder land op hetzelfde niveau. Een aantal landen scoort structureel boven de norm.

Polen, Kroatië en Estland hebben al drie jaar op rij de doelstelling voor het percentage salmonella-besmette koppels bij leghennen niet gehaald. Voor vleeskuikens haalde Tsjechië de doelstellingen niet, en bij vermeerderingsdieren is het opnieuw Polen die voor de tweede keer in drie jaar de doelstellingen niet haalt, net als België en Oostenrijk.

Salmonella-uitbraken via eieren Polen

Al enkele jaren worden uitbraken van salmonella Enteritidis in Europa herleid tot Poolse eieren. Volgens Efsa begon deze uitbraak vermoedelijk al in 2012 en was deze waarschijnlijk in 2018 nog gaande.

Over 2019 komt de rapportage pas eind volgend jaar, maar ook eind dit jaar zijn er nog drie meldingen in het Europese RASFF-systeem gedaan van met salmonella Enteritidis besmette eieren uit Polen.

 

Tekst: Kirsten Graumans

 
 

Inloggen op de ledenportal