Pluimveeweb: Vogelmijten, ze zijn niet alleen op leghennenbedrijven te vinden.

13-01-2020
Vogelmijten komen zowel op bedrijven met leghennen , opfok leg en vermeerderingsbedrijven voor. Er is geen verschil tussen types huisvesting. Wel komt vogelmijt vaker voor op bedrijven met uitloop.

Avivet en MSD Animal Health hebben in samenwerking op grote schaal de aanwezigheid van vogelmijten op leg-, vermeerderings- en opfokbedrijven in Nederland bepaald. Deze resultaten zijn gepresenteerd tijdens een congres over parasieten in Wenen in juni 2019.

Grote economische schade
De rode vogelmijt, oftewel bloedluis, is een wereldwijd veel voorkomende parasiet, welke grote impact heeft op het welzijn en gezondheid van leghennen. De economische schade is moeilijk uit te rekenen maar wordt geschat rond de €0,60 per hen per jaar (Emous, 2005. Artikel Pluimveeweb op 17 januari 2017).

Door diverse onderzoekers is er in het verleden gekeken naar het voorkomen van vogelmijten op leghenbedrijven in Europa (2012, geschat 83 procent) en in Nederland (2017, geschat 79,5 procent). Deze onderzoeken waren in de vorm van vragenlijsten en enquêtes.

Praktijkonderzoek
Nu is voor het eerst in Nederland het voorkomen van vogelmijten in pluimveestallen op grote schaal bepaald d.m.v. het plaatsen van AviVet vogelmijtenvallen. Een groot deel van de bedrijven deed mee aan dit onderzoek uit nieuwsgierigheid naar hun vogelmijtbesmetting in de stal. Er was geen behandeling aan dit onderzoek gekoppeld.

Naast leghennenbedrijven werd er in dit onderzoek ook gemonitord op opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven.

Van november 2017 tot oktober 2018 zijn er in totaal in 288 stallen AviVet vogelmijtvallen opgehangen bij 110 leghennenbedrijven, 17 opfokbedrijven en 14 vermeerderingsbedrijven (vleeskuiken- en legouderdierbedrijven). De opfok- en leghennenbedrijven konden onderverdeeld worden in bedrijven met- en bedrijven zonder uitloop.

Alle vermeerderingsbedrijven besmet
Uit deze monitoring bleek dat vogelmijten zowel voorkomen op opfoklegbedrijven (41,2 procent besmet), vermeerderingsbedrijven (100 procent besmet) en leghennenbedrijven (86,4 procent besmet). Op de besmette bedrijven waren niet in alle gevallen ook alle stallen besmet. Hierdoor ligt het besmettingspercentage van vogelmijten op stalniveau iets lager (80,4 procent van de leghennenstallen, 34,4 procent van de opfokstallen en 87,5 % van de vermeerderingsstallen). In de stallen waar geen vogelmijten zijn aangetoond tijdens de monitoring was het merendeel (60 procent) jonger dan 30 weken leeftijd. Op bedrijven met een uitloop werd vaker een vogelmijtbesmetting vastgesteld dan op bedrijven zonder uitloop.

Vaker vogelmijt bij uitloop
De conclusie uit deze monitoring is dat vogelmijten zowel op leghennenbedrijven, opfokleghennenbedrijven als vermeerderingsbedrijven voorkomen. Er is geen verschil in voorkomen van vogelmijten waargenomen tussen de verschillende type van huisvesting: scharrel, verrijkte kooi en traditionele beun. Wel werd er vaker een vogelmijtenbesmetting vastgesteld bij uitloop- dan bedrijven zonder uitloop.

Bekijk hier de posterweergave van het onderzoek.

Tekst:

 
 

Inloggen op de ledenportal