Pluimveeweb: ‘In Europa worden we allemaal genaaid’

16-01-2020
Enkele honderden boeren bewijzen hun Duitse collega's op 17 januari een wederdienst. Waar de Duitse boeren op 18 december de Nederlandse protesten ondersteunden, gaan dit keer Nederlandse boeren de grens over. Mischa Bouwer, bestuurslid Farmers Defence Force, prijst de solidariteit. Echter, vooralsnog lijkt de animo voor het protest minimaal.

Voorman van Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever deed op 11 januari de oproep aan de boeren om 17 januari te demonstreren in Duitsland. Dan zullen er onder meer in Bremen, Hamburg, Berlijn, Hannover en München boerenprotesten plaatsvinden. FDF wil aansluiten bij het protest in Bremen, gezien de relatieve nabijheid van de stad vergeleken met de andere proteststeden.

De organisatie voor de vertrektijden en locaties zijn gedecentraliseerd. Dat betekent dat de regiobeheerders van de FDF-groepapps hier het voortouw in nemen in plaats van dat het centrale bestuur bepaalt hoe laat de boeren waar moeten staan. Van den Oever deed in zijn oproep op 11 januari wel een voorzetje voor de tijden: 05:00 uur vertrekken, 16:00 uur naar huis.

Bouwer verwacht dat er enkele honderden boeren richting Bremen gaan en dat er tussen de tien en vijftien opstapplaatsen zullen zijn. Echter, op het moment van het schrijven van dit artikel, wordt in vrijwel geen enkele groepsapp initiatief genomen om het Nederlandse deel van het protest te organiseren. Wanneer dit verandert, wordt dit artikel geüpdatet.

Volgens Bouwer, die tevens nertsenhouder is, is de opzet van het Duitse protest nagenoeg gelijk aan het Nederlandse format. Namelijk: „Een hoop trekkers en een podium waarop de boeren hun standpunten gaan verkondigen.” Van het FDF-bestuur zullen drie à vier leden aanwezig zijn. Bouwer twijfelt nog of hij een van deze leden is.

Genaaid

De nertsenhouder vindt het belangrijk dat de Nederlandse boeren de collega's over de grens een hart onder de riem steken. „Ze zijn ook bij ons geweest. Het is een ander land maar we zijn wel allemaal boeren. Die solidariteit is belangrijk. En we maken allemaal deel uit van Europa en daar worden we allemaal genaaid.” Bouwer zegt dat het (voorlopig) om een eenmalige actie gaat. „Laten we eerst morgen maar afwachten.”

FDF Europa

Al langere tijd is FDF bezig om een Europese fractie op te zetten om een vuist te maken tegen beleid vanuit Brussel. Volgens Bouwer 'gaat de naam Farmers Defence Force hard' in onder meer Frankrijk en Ierland. Maar het protest in Bremen van 17 januari is geen reclame voor deze Europese fractie. Bouwer kan echter niet ontkennen dat het protest in het buurland voordelen biedt. „Het samen protesteren versterkt de band met de Duitse boeren wel.”

Friesland

Stichting Belangen Agrarysk Fryslân, de voormalige Friese tak van FDF, heeft opgroepen om niet te protesteren. Voorzitter Jitty van der Werf heeft in verschillende appgroepen gepeild hoeveel animo er is voor het deelnemen aan het Duitse protest en trok daaruit haar conclusies. „Het exacte doel, dus wat we ermee willen bereiken, is ons niet bekend. Behalve dan dat we de Duitsers steunen met hun strijd. Er is te weinig animo voor het protest en we zijn van mening dat op dit moment zowel het nationale als het regionale gebeuren onze voorkeur geniet.”

Bouwer: „Het contact met FDF Fryslân is niet helemaal lekker gegaan, maar dat houden we intern. De oproep om niet te protesteren komt echter maar vanuit één vrouw.” Daarmee houdt de nertsenhouder de deur open voor Friese boeren die wel de tocht naar Bremen gaan maken.

Boerenraad

Naast BAF, wat de afkorting is voor Belangen Agrarysk Fryslân, is er nog een belangengroep voor de boeren ontstaan. De Boerenraad van onder meer melkveehouder Alex Datema. Bouwer ziet de meerwaarde van verschillende belangengroepen niet in. „We willen allemaal hetzelfde: een goed landbouwbeleid. Eenheid en solidariteit zijn belangrijk om dat te bereiken. Als BAF en Boerenraad eigen groepen willen oprichten, moeten ze dat doen. Maar ik denk niet dat het slim is.”

 
Tekst: Seb van Dijk
 
 

Inloggen op de ledenportal