Pluimveeweb: Exportwaarde consumptie-eieren daalt licht in 2019

17-01-2020
De exportwaarde van consumptie-eieren daalde vorig jaar ten opzichte van 2018, maar is iets hoger dan in 2017. In 2018 speelde de fipronilaffaire waardoor er schaarste ontstond en de niet-geruimde bedrijven, die geen langjarige contractverplichtingen waren aangegaan, voor hun producten hogere prijzen ontvingen. De markt is nu weer gestabiliseerd. „2019 was een normaal jaar voor de eiermarkt", verklaart pluimvee-econoom Peter van Horne van Wageningen Economic Research.

Er ging in 2019 voor ongeveer 381 miljoen euro aan consumptie-eieren over de grens naar Duitsland, een daling van 7 procent (figuur 14.5). Dat is 81 procent van de totale export van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WEC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Binnen de EU-28 wordt zelf 95 procent van de eieren afgezet. In waarde bedraagt de import van Nederland ongeveer de helft van de export. De handelsbalans is dan ook sterk positief, vooral met Duitsland (figuur 14.4). De handelsbalans met de rest van de EU-28 landen is negatief en met de rest van de wereld is het handelsoverschot beperkt, maar positief. De import is in tegenstelling tot de export minder afhankelijk van Duitsland.

Naar andere landen is de export beperkt en vrij stabiel. De export naar ligt elk jaar ongeveer op 48 miljoen euro. Naar Zwitserland is de exportwaarde jaarlijks ongeveer 20 miljoen euro. De import van consumenteneieren is net als de export vrij regionaal georiënteerd. Net als de export is Duitsland de belangrijkste handelspartner. In 2019 is de import van consumptie-eieren met 10 miljoen euro gestegen tot 106 miljoen euro (figuur 14.6).

Poolse invoer stijgt

Vanuit Polen is de invoer de laatste 4 jaar aan het stijgen. Inmiddels importeert Nederland 54 miljoen euro aan consumptieeieren uit dat land. Voor België is een licht dalende trend zichtbaar; de importwaarde bedroeg 42 miljoen euro in 2019.

‘Duurzame consumptie stijgt’

De bestedingen aan duurzaam voedsel in het supermarktkanaal zijn in 2018 met 9 procent gestegen. De stijging voor eieren was 25 procent. Voor eieren zijn drie duurzaamheidskeurmerken van belang: Beter Leven, vrije uitloop en biologisch. In 2018 hadden deze keurmerken in het supermarktkanaal een marktaandeel binnen de productgroep eieren van 48 procent.

In de foodservice (onder andere restaurants, catering, instellingen) is dit aandeel met 10 procent duidelijk lager (Logatcheva, 2019). „Voor de sector ligt in de foodservice nog een uitdaging om het aandeel duurzame eieren te verhogen”, schrijven Wageningen Economic Research en het CBS.

Bekijk hier het onderzoeksrapport van Wageningen Economic Research en het CBS met vanaf pagina 131 informatie over de export en import van consumptie-eieren.

Aangezien WUR en het CBS over cijfers beschikken tot oktober 2019 is voor de maanden november en december een schatting gedaan.
 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal