Boerderij: Groei Poolse eierproductie zwakt af

21-01-2020
De Poolse eierproductie groeide vorig jaar met 4% ten opzichte van 2018 tot 650.00 ton.

Poolse marktdeskundigen verwachten voor 2020 een gematigde groei van de eierproductie van 2%. Deze verwachting dateert van voor de recente AI-uitbraken in Polen. Dit meldt Marktinfo Eier & Geflügel.

Zelfvoorzieningsgraad 160%

De Poolse zelfvoorzieningsgraad voor eieren bedroeg in 2019 160%. Dat is minder dan de 179% in 2017, maar beduidend meer dan de 120% in 2012. Sindsdien is de Poolse eierproductie fors gegroeid, gericht op export, want het binnenlands verbruik daalde.

Nederland grootste afnemer

Nederlands is de grootste afnemer van Poolse eieren met 30% van het geëxporteerde volume. Het grootste deel daarvan is waarschijnlijk verder verwerkt of buitenshuis verbruikt. In Polen is verrijkte kooien het meest voorkomende huisvestingssysteem (circa 85% van de 48,5 miljoen leghenplaatsen bevond zicht in dit huisvestingssysteem) en de Nederlandse retail verkoopt al enkele jaren geen (verrijkte-)kooi-eieren meer. Duitsland was de tweede afnemer van Poolse eieren (26% van het exportvolume).

 
 
 

Inloggen op de ledenportal