NieuweOogst: Snellere ruiming bij salmonella ouderdieren

28-01-2020

Bij constatering van salmonella op vermeerderingsbedrijven, wordt direct geruimd. Een hertest, zoals die eerder door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd uitgevoerd, blijft achterwege.

De wijziging is vorige week door de NVWA doorgevoerd onder druk van de Europese Commissie. De directe ruiming maakt onderdeel uit van de EU-voorschriften voor salmonellabestrijding. De Europese Commissie dreigde de cofinanciering van het salmonellabestrijdingsprogramma te stoppen, wanneer Nederland vast bleef houden aan de hertest. Die cofinanciering omvat ongeveer de helft van de bestrijdingskosten.

Door de wijziging moeten pluimveehouders zelf monsters nemen in het kader van het Nationale Salmonella Controle en Bestrijdingsplan. Blijken deze controlemonsters besmet, dan worden alle dieren direct afgevoerd. Alleen bij gerede twijfel over de juistheid van de eerste testuitslag volgt een hertest.

Landbouwminister Carola Schouten is teleurgesteld in deze houding van de Europese Commissie, zo laat ze in een schriftelijke reactie weten. 'Onze aanpak waarborgt de voedselveiligheid. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat koppels onnodig vroegtijdig worden geslacht wanneer het bedrijf onterecht als besmet wordt aangemerkt.'

Hogere kosten
Volgens Schouten leidt de aanpassing tot een toename van de bestrijdingskosten, inclusief compensatie voor de pluimveehouder, van een kleine 700.000 euro per jaar. Die kosten fluctueren sterk door het aantal jaarlijkse besmettingen.

De landbouwminister wil de voorgeschreven bestrijdingsaanpak aan de orde stellen binnen de Europese Unie. De vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP is blij met deze actie. Ook komt er een onderzoek van Wageningen University & Research om te kijken of een andere aanpak vergelijkbare waarborgen kan bieden voor de voedselveiligheid. En of deze de kans verkleint dat dieren onnodig voortijdig worden afgevoerd.

 
 

Inloggen op de ledenportal