Boerderij: Onderzoeksagenda pluimvee focust op twee richtingen

24-01-2020

Iedere pluimveehouder betaalt jaarlijks mee aan onderzoek dat in het belang is van de gehele pluimveesector.

Voor het derde jaar op rij heeft de pluimveesector weer een onderzoeks- en innovatieagenda. Even was er een leemte, nadat de Productschappen per eind 2014 werden opgeheven. Brancheorganisaties Ovoned, voor de eiersector, en Pluimned, voor de pluimveevleesketen, hebben sinds 2018 echter een algemeen verbindendverklaring gekregen van de overheid, die in ieder geval tot en met dit jaar loopt. Op die manier willen de organisaties die hier in verenigd zijn, LTO/NOP, NVP, Anevei, Nepluvi en COBK, toch collectief onderzoek in de benen houden, op thema’s die van essentieel belang worden geacht voor de toekomst en concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveehouderij.

Praktisch en veterinair onderzoek
Ruwweg gezien bestaat de onderzoeksagenda uit twee categorieën: praktijkonderzoek, met onderzoek zoals Breeders in Balance dat gericht is op onder meer het verbeteren van welzijn van vleeskuikenouderdieren, en veterinair onderzoek om onder andere verspreiding van endemische ziektes als ILT, IBV en Coryza en vaccinatie-effectiviteit daartegen in kaart te brengen. Onder de laatste categorie vallen ook onderzoeken die er op gericht zijn het risico op vogelgriepuitbraken te verkleinen, als onderdeel van de Roadmap vogelgriep.

Binnen de twee categorieën zijn er drie speerpunten: preventieve diergezondheid inclusief dierenwelzijn, vermindering van milieu-emissies, en voedselveiligheid en volksgezondheid.

Vinger aan de pols houden
Nog meer dan voorheen bij de Productschappen, heeft de sector zelf invloed op de onderzoeksagenda, zegt Avined-secretaris Ben Dellaert. “Ook tijdens onderzoeken houden we de vinger aan de pols, om een onderzoek eventueel tussentijds stop te zetten of bij te sturen als dit nodig is. Zeker bij de grotere onderzoeken stellen we een begeleidingscommissie in met daarin vertegenwoordigers uit de sector”, aldus Dellaert. “Sectororganisaties LTO/NOP, NVP en COBK spelen daar een grote rol in. Die grote onderzoeken knippen we op in fases, waarbij er tussen de fases momenten zijn waarbij de begeleidingscommissie al dan niet groen licht kan geven om verder te gaan.”

De onderzoeksagenda voor dit jaar is nog niet helemaal definitief. Het bestuur van Avined, waarin alle deelnemende sectororganisaties een plek hebben, heeft wel met de begroting ingestemd. Voor enkele onderzoeken hangt de voortgang echter samen met al dan niet doorzetten van de plannen uit de uitvoeringsagenda voor verduurzaming van de pluimveesector, waarvoor de sector het stikstofbeleid van de overheid afwacht. De komende maanden wordt bovendien nog een verdeling gemaakt van de kosten tussen de verschillende deelsectoren binnen de pluimveehouderij, waarna de tarieven per diersoort vastgesteld kunnen worden. Het is de bedoeling dat in het tweede en vierde kwartaal van 2020 de facturen voor het onderzoek van 2020 volgen.

Opnieuw op losse schroeven
Voor de periode na 2020 bestaat er opnieuw onzekerheid over het al dan niet kunnen voortzetten van collectief onderzoek. Ovoned en Pluimned zijn nu erkende brancheorganisaties, en hebben als zodanig een algemeen verbindendverklaring (AVV) gekregen, waardoor iedere pluimveehouder verplicht is bij te dragen aan het collectief onderzoek waarvoor de AVV is verleend.

De onzekerheid zit erin dat de structuur van brancheorganisaties is gekoppeld aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), geeft Dellaert aan. Op dit moment wordt in Brussel gewerkt aan een nieuw GLB, dat volgens de huidige verwachtingen in 2023 zou moeten ingaan. “Het is niet duidelijk of het systeem met brancheorganisaties en de mogelijkheid van het verlenen van een AVV onder het nieuwe GLB voortgezet wordt”, zegt Dellaert. “Er zijn geen aanwijzingen dat het niet zo is, maar tot nu toe is er ook geen bevestiging dat het wel zo is.”

Daar moet snel duidelijkheid over komen bepleit hij, aangezien veel onderzoeksprojecten meerdere jaren doorlopen. Avined heeft van LNV te horen gekregen dat er voor 2021 in ieder geval nog wel een AVV-aanvraag ingediend kan voor een overgangsperiode.

 
 

Inloggen op de ledenportal