Pluimveeweb: Schouten start groot onderzoek naar prijs die boeren krijgen voor hun product

11-02-2020
Veel boeren en tuinders vinden dat ze (te) weinig invloed hebben op de prijs die ze kunnen vragen voor hun producten. Ook geven boeren en tuinders aan dat de eisen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid worden verhoogd, zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan. Minister Carola Schouten wil de prijsvorming in de keten onderzoeken. Vijftienduizend boeren en tuinders krijgen daarvoor deze week een email met het verzoek om aan dit onderzoek mee te doen.

Minister Schouten van LNV wil de positie van boeren en tuinders in de voedselketen versterken. Vandaar dat zij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gevraagd om de prijsvorming in de keten inzichtelijker te maken en om eventuele problemen bij de prijsvorming aan het licht te brengen. Een deel van het onderzoek wordt op verzoek van de ACM uitgevoerd door Wageningen Economic Research.

Online onderzoek

Voor dit onderzoek laat Wageningen Economic Research een online onderzoek onder boeren en tuinders uitvoeren door agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen. Rond donderdag 13 februari ontvangen ongeveer 15.000 agrarische ondernemers een uitnodiging per e-mail met een link naar het online onderzoek.

Het online onderzoek richt zich op verschillende soorten agrarische sectoren en ketens, waarbij een zestal producten specifiek wordt uitgewerkt: melk, varkensvlees, uien, witte kool voor zuurkool, tomaten en peren. Indien een boer of tuinder één of meer van de genoemde producten produceert, dan wordt het zeer op prijs gesteld als men meewerkt aan dit belangrijke onderzoek.

Andere producten

Maar ook als een boer of tuinder andere voedselproducten produceert, wordt men uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, omdat alle informatie over dit belangrijke thema de onderzoekers helpt om een goed beeld te schetsen. De resultaten van het onderzoek zijn in het belang van de agrarische ondernemers, omdat ze gebruikt worden voor de inrichting van het beleid dat de positie van boeren en tuinders in de keten moet versterken.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 – 12 minuten. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden in juni 2020 bekend gemaakt door de ACM.

Onder andere LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, Groentenfruit Huis, NFO, NAV, NMV, POV, Bionext en Biohuis steunen het onderzoek.

 
Tekst: Caroline van der Plas
 
 

Inloggen op de ledenportal