Pluimveeweb: Schouten schrapt noodwet stikstof en richt natuurbank op

21-02-2020
Het kabinet heeft het stikstofplan voor een noodwet voor veiligheidsprojecten geschrapt. Minister Carola Schouten (LNV) presenteerde donderdag tijdens een debat over stikstof een nieuw plan: de natuurbank.

De natuurbank moet een fonds worden waarin geld wordt gestopt als compensatie voor natuurschade. Het fonds wordt weer aangewend om natuur elders te versterken. De natuurbank moet nog worden uitgewerkt, maar maakt volgens de CU-bewindsvrouw een noodwet overbodig, meldt de Telegraaf.

125 miljoen euro

Infraprojecten van het Rijk en van waterschappen die van groot openbaar belang zijn, kunnen voortaan een beroep doen op de natuurbank. Hiermee wil het kabinet deze projecten stikstofruimte bieden, Schouten kondigde de natuurbank aan in een Kamerbrief over de stikstofproblematiek. Voor de natuurbank maakt het Rijk 125 miljoen euro beschikbaar.

De bedoeling is dat de natuurbank op korte termijn samen met de provincies en terreinbeherende organisaties nader wordt uitgewerkt. Tot die tijd is een deel van de middelen beschikbaar voor het treffen van compenserende maatregelen. Het kabinet nodigt provincies uit om ook een regionale natuurbank op te zetten.

Noodwet

Afgelopen najaar werd de noodwet gepresenteerd als een van de grote stikstofmaatregelen van het kabinet. Door de noodwet zouden operaties op het gebied van kust- en dijkversterking, renovatie van bruggen en sluizen en zaken op defensiegebied doorgang kunnen vinden ondanks de strenge stikstofregels.

 
Tekst: Caroline van der Plas
 
 

Inloggen op de ledenportal