Pluimveeweb: LTO wil noodmaatregelen om boeren en tuinders te redden

16-03-2020
LTO Nederland wil een pakket aan noodmaatregelen zodat boeren en tuinders in Nederland de Corona-crisis overleven. Met de regeling Borgstelling Landbouw moet de liquiditeit van ondernemers overeind worden gehouden. Verder moet er een Noodfonds Land- en Tuinbouw komen. LTO Nederland pleit ook voor bredere maatregelen voor behoud van arbeid en ondernemerschap. Ten slotte wil LTO concrete maatregelen gericht op het behoud van arbeidskrachten in verschillende sectoren.

Met name in de tuinbouw, en meer specifiek in de glastuinbouw, sierteelt en boomkwekerij, is een ernstige uitval van de vraag aan de orde, stelt LTO. In andere sectoren is vooral zorg over problemen die kunnen ontstaan wanneer deze situatie langer aanhoudt.

De landbouworganisatie stelt op dit moment vier maatregelen voor die met grote spoed dienen te worden doorgevoerd:

  1. LTO Nederland heeft het Ministerie van LNV opgeroepen om de regeling Borgstelling Landbouw versneld te verruimen en open te stellen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Verruiming is essentieel voor de liquiditeit van agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.
  2. Er dient per direct een Noodfonds Land- en Tuinbouw te komen dat ondersteuningsmaatregelen biedt voor boeren en tuinders die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het fonds moet vooral gericht zijn op het bieden van toekomstsperspectief voor bedrijven. LTO Nederland voert een inventarisatie uit van de schade op dit moment. Alleen al voor de glastuinbouw bedraagt de schade circa 2 miljard euro. Het fonds zal dus stevig van omvang moeten zijn. De ondersteuningsmaatregelen dienen meerjarig te worden ingericht.
  3. Samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties pleit LTO Nederland breder voor stevige maatregelen gericht op behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Denk aan versoepeling van de werktijdverkorting, maar ook een corona-noodfonds voor flexwerkers en voor de liquiditeit van bedrijven voor loondoorbetaling. De Stichting is hier over in overleg met het kabinet, zo staat in een brief die gisteren is verzonden.
  4. Voor sommige ondernemers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht tijdens de coronacrisis een groot punt van zorg, zeker gezien de drukke periode die zoals gebruikelijk in het voorjaar aanbreekt. LTO Nederland en gelieerde organisaties hebben een Taskforce Arbeid ingesteld om problemen rondom personeelsbehoefte weg te nemen.

De Europese Commissie heeft volgens LTO aangegeven dat lidstaten ruime mogelijkheden krijgen om steunmaatregelen uit te vaardigen gelet op de uitzonderlijke situatie waarin we terecht zijn gekomen. „Wij roepen het kabinet op om hier ruimhartig gebruik van te maken.”

LTO Nederland zal nog deze week met minister Schouten in overleg treden over bovenstaande maatregelen. De oproep van LTO is geen actie vanuit het Landbouw Collectief. „Maar is wel relevant voor het Landbouw Collectief", zegt voorzitter Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij; een van de 13 organisaties in het Landbouw Collectief.

Volg ook ons Liveblog: Corona en de (gevolgen voor) boeren

 
Tekst: Caroline van der Plas
 
 

Inloggen op de ledenportal