Boerderij: Redactieblog: ‘De meerwaarde van certificeren via IKB Ei’

21-03-2020

Ernest Bokkers

beleidsmedewerker LTO/NOP

IKB Ei is geaccepteerd door ketenborging.nl; een traject waarin de afgelopen jaren van alle betrokkenen veel tijd en energie is gaan zitten.

Na de fipronilcrisis viel niet te ontkomen aan de versterking van IKB Ei. Niet alleen de politiek, maar vooral ook zag de eiersector zelf de noodzaak daarvan in. Ketenborging.nl heeft IKB Ei getoetst aan criteria die zorgen voor een versterking van de borging van de voedselveiligheid en de voedselintegriteit. Een prima streven waarmee ons Nederlandse kwaliteitssysteem voor eieren nog meer garanties biedt. Maar wat levert dat de legpluimveehouder nu op?

Minder controles en meer profijt voor legpluimveehouder

Keurmerken en certificering roept vaak een eerste reactie op van: ‘meer controles en extra kosten’. Maar het tegenovergestelde is nu onze inzet: minder controles en meer profijt. Wie verder kijkt, ziet dat keurmerken niet meer weg te denken zijn uit de land- en tuinbouw. Kwaliteitssystemen geven ondernemers een sterkere positie in de markt.

Nu IKB Ei op de lijst van ketenborging.nl staat, moeten we zorgen dat het kwaliteitssysteem de sector ook het beoogde en beloofde profijt oplevert, namelijk:

 

  • IKB Ei als basis inkoopvoorwaarde door retailers en levensmiddelenindustrie, die immers vergaande voedselveiligheidsgaranties willen; die geven we nu.
  • IKB Ei als voorwaarde voor het Beter Leven-keurmerk.
  • Minder NVWA-controles doordat de overheid kan bouwen op IKB Ei én daarmee kan overgaan tot aangepast (= minder) overheidstoezicht bij legpluimveehouders.
  • De overheid/NVWA zal eerder informatie en signalen delen met de sector over mogelijke risico’s, zodat we als sector zelf via IKB Ei sneller en gericht kunnen handelen en daarmee een volgende voedselveiligheidscrisis kunnen voorkomen.

Andere partijen nu aan zet voor vervolg

Als deze beloften worden ingelost, dan zijn dat alle inspanningen en investeringen in een versterkt IKB Ei meer dan waard geweest. De legpluimveesector heeft de eerste stap gezet, nu is het aan de andere partijen om daaraan een waardevol vervolg te geven.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal