Boerderij: Pluimveeservicebedrijf worstelt met 1,5 meter afstand

24-03-2020
De maandag aangescherpte coronamaatregelen zijn voor pluimveeservicebedrijven lastig na te leven.

 

Met name aan de anderhalve meter afstand die iedereen in acht moet nemen, kunnen de medewerkers zich praktisch niet houden. “Het werk van de pluimveeservicebedrijven is het enten of het vangen en laden van pluimvee, waarbij de dieren van de een naar de ander worden doorgegeven. Zo werkt het nu eenmaal. Hoe kun je dan anderhalve meter afstand van elkaar houden? Medewerkers zijn dus voortdurend in overtreding”, schetst Jan Brok, coördinator van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB), het dilemma. “Anderhalve meter afstand tot elkaar houden lukt ook niet als de medewerkers in busjes op pad gaan naar de pluimveebedrijven.”

Brok heeft dinsdagmorgen dit dilemma aangekaart bij het ministerie van LNV. “Maar ik kwam er niet doorheen.”

Protocol met aandachtspunten

De coördinator heeft een concept-protocol opgesteld met 40 aandachtspunten, adviezen en tips voor de medewerkers van de servicebedrijven, en dit voorgelegd aan de NVPSB-leden. Zodra hij de reacties en aanvullingen heeft verwerkt, komt het protocol op de site van de organisatie.

Mondkapjes

In het concept-protocol staat onder meer: in de busjes mondkapjes op. En die ook gedurende het werk steeds ophouden. Niet met z’n allen tegelijk de omkleedruimte of de kantine in. Zoveel mogelijk in dezelfde kleine groepjes werken. En zodra er een iemand door ziekte uitvalt die opengevallen plek niet opvullen, maar met een kleiner groepje verder werken.

Brok adviseert ook niet met gemengde groepen te werken van medewerkers van het vangbedrijf met eigen personeel van de pluimveehouder.

Brok heeft, althans tot en met maandag, geluiden gehoord dat pluimveeservicebedrijven personele problemen hebben door uitval door ziekte of doordat buitenlandse medewerkers naar hun thuisland zouden zijn teruggekeerd.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal