Pluimveeweb: Opkoop boeren voor stikstof industrie begonnen

29-03-2020
Provincie Brabant heeft met zes veehouderijen overeenkomsten gesloten om stikstofruimte te kopen voor het Logistiek Park Moerdijk. Daarvan liggen er slechts twee in Brabant. De andere vier liggen in andere provincies, waaronder in Noord-Holland. Dat blijkt uit een voorstel van Gedeputeerde Staten van Brabant.

ChristenUnie statenlid voor Brabant Herman Vreugdenhil noemt de actie via Twitter ‘ongehoord’ en ziet nu werkelijkheid worden, waar hij al lange tijd voor waarschuwt. Het gaat daarbij om twee overeenkomsten waarbij de provincie het gehele bedrijf koopt. Bij de andere vier bedrijven zijn afspraken gemaakt over het intrekken van de vergunningen en het beëindigen van de activiteiten.

Cowboytruc

De actie van Provincie Brabant roept vooral vragen op, omdat ammoniakuitstoot vanuit de landbouw een andere soort stikstof is dan die vrijkomt bij de industrie. Herman Vreugdenhil vermoedt voorkennis bij de provincie, dat dit blijkbaar toch inwisselbaar is. Bovendien lopen er gesprekken tussen het Rijk en de provincies om dit soort opkoop van veehouderijen te voorkomen. „Dit soort cowboytrucs willen we juist voorkomen en dan doet Brabant dit achter de rug om toch.”

Voorstel nog in stemming

Bovendien is er altijd geroepen dat er voor Natura 2000-gebieden maatwerk geleverd moet worden. Door bedrijven door heel Nederland op te kopen, wordt de natuur in Brabant niet versterkt. Volgens Vreugdenhil moet er nog wel over gestemd worden in Provinciale Staten en door de vorming van het nieuwe college is nog onzeker of het inpassingsplan voor Moerdijk zoals het nu wordt voorgesteld, het gaat halen. Omdat de overeenkomsten met de landbouwbedrijven al gesloten zijn, zal daar niets meer aan te veranderen zijn.

 
Tekst: Robert Ellenkamp
 
 

Inloggen op de ledenportal