Pluimveeweb: EU-Landbouwcommissie ontevreden over corona-steunpakket

16-04-2020
De Europese Unie moet snel méér doen om ervoor te zorgen dat boeren tijdens de coronacrisis voedsel kunnen blijven produceren, en ook als de crisis voorbij is. De Landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde gistermiddag weliswaar in met de steunmaatregelen die de Europese Commissie en de EU-regeringen de afgelopen weken al hebben voorbereid, maar veel Europarlementariërs vinden dat Brussel nu al verdergaande maatregelen moet treffen.

De Europese Unie moet snel méér doen om ervoor te zorgen dat boeren tijdens de coronacrisis voedsel kunnen blijven produceren, en ook als de crisis voorbij is. De Landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde gistermiddag weliswaar in met de steunmaatregelen die de Europese Commissie en de EU-regeringen de afgelopen weken al hebben voorbereid, maar veel Europarlementariërs vinden dat Brussel nu al verdergaande maatregelen moet treffen.

Maatregelen tot nu toe

Veel EP-leden waren ingenomen met de maatregelen die de Europese Commissie tot dusver heeft genomen om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak voor EU-boeren te verminderen. Deze omvatten leningen of garanties die tegen gunstige voorwaarden zijn verstrekt ter dekking van operationele kosten tot € 200.000, de herverdeling van ongebruikte landbouwfondsen, minder fysieke controles op de boerderij en een verhoging van de voorschotten van rechtstreekse betalingen en vervroegde betalingen voor plattelandsontwikkeling.

Maar verscheidene leden van het Europees Parlement kritiseerden Landbouwcommissaris Wojciechowski omdat hij het nog steeds vooral heeft over technische begrotings-beperkingen, terwijl de EU naar hun zeggen momenteel met een "verwoestende" crisis wordt geconfronteerd. Meerdere Europarlementariërs in de Landbouwcommissie benadrukten dat het EU-landbouwbeleid ook in de "periode na COVID" adequate begrotingssteun op lange termijn nodig zal hebben. Daarmee verwezen die critici naar dreigende bezuinigingen op het miljardenbudget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), mede als gevolg van het door de Commissie voorgestelde nieuwe Klimaat- en Milieubeleid van de Green Deal. De Landbouwcommissaris ging niet in op pleidooien vanuit verscheidene fracties voor het opkopen en opslaan van vlees- en zuivelvoorraden.

Ingrijpende bijstelling

Uit de beknopte reacties van Landbouwcommissiaris Wojciechowski op de kritiek vanuit de parlementscommissie werd wel duidelijk dat er achter de Brusselse schermen hard gewerkt wordt aan een ingrijpende bijstelling van de eerder aangekondigde plannen van de Commissie Von der Leyen. De voorzitster van de Commissie heeft al aangekondigd dat zij eind deze maand komt met nieuwe financiële voorstellen voor de meerjarenbegroting 2021-2027, waarover de regeringsleiders en de ministers het ook nog niet eens zijn.

Donderdag en vrijdag debatteert het Europees Parlement met Commissievoorzitter Von der Leyen en EU-president Michel over de EU-aanpak van de coronacrisis. Veel van die maatregelen komen neer op het ánders inzetten van al gereserveerde EU-gelden, en het beperken van allerlei administratieve EU-regels. Op vrijdag stemmen de Europarlementariërs over het inzetten van 3,08 miljard euro uit de EU-begroting, voornamelijk via het EU-instrument voor noodhulp voor gezondheidszorg (2,7 miljard euro) en via het rescEU-fonds (380 miljoen euro). Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om medische uitrusting zoals mondkapjes en beademingsapparatuur aan te schaffen, om patiënten in grensoverschrijdende regio’s te vervoeren en voor de opzet van mobiele veldhospitalen.

Tekst:

 
 

Inloggen op de ledenportal