Pluimveeweb: 'Voerprijzen zullen niet wild stijgen door corona'

15-04-2020
„De voerprijzen zullen de komende maanden niet wild stijgen door corona, maar wellicht wel iets toenemen”, verwacht commercieel directeur Cor van Dijk van ABZ Diervoeding. „Maïs en gerst zijn relatief goedkoop. De tarweprijs loopt iets op en soja, raap en zonnebloemzaadschroot zijn relatief duur”, verklaart inkoopmanager Arie Griffioen van ABZ.

Inkoopmanager Griffioen gaf dinsdagavond 14 april een online presentatie over de ontwikkelingen van de voergrondstoffenmarkt voor de Nederlandse legpluimveesector. Van Dijk vertelde nadien wat dit betekent voor de pluimveevoerprijzen, na een vraag van Pluimveeweb.nl „De voerprijzen zijn afhankelijk van de grondstoffenmarkt. Als voerfabrikant vlakken we stijgingen en dalingen in grondstoffenprijzen iets af. Een lichte stijging van de prijzen voor vleeskuiken-, leghennen-, opfok- en vleeskuikenouderdierenvoer sluit ik de komende maanden niet uit”, zegt Van Dijk.

„Onder de huidige marktomstandigheden zullen de voerprijzen in het tweede kwartaal licht stijgen en daarna weer licht dalen. De grondstoffenmarkten schommelen echter sterk en de situatie kan snel wijzigen, wat invloed heeft op de voerprijzen."

‘Maïsprijs kan niet verder zakken’

„De maïsprijs kan niet verder meer zakken. Wanneer de maïsprijs nog verder zakt, moeten we in de EU een importheffing betalen om Europese telers te beschermen”, zegt Griffioen. „Wereldwijd is het aanbod van maïs voldoende. Experts verwachten dat dit het komende jaar zo blijft. Argentijnse telers willen momenteel niet verkopen omdat de waarde van hun munt, de Peso, snel in waarde daalt. Vanuit Brazilië, Oekraïne en de Verenigde Staten (VS) wordt echter ruim voldoende maïs aangeboden. De VS hebben een heel groot areaal aan maïs ingezaaid. Een aantal akkerbouwers besloot op het laatst soja in plaats van maïs te telen. Akkerbouwers in het Midden-Westen van de VS, die hun hele machinepark hebben afgestemd op de maïsteelt, kiezen echter niet zomaar voor soja.”

Aangezien bierfabrieken wereldwijd (gedeeltelijk) stil liggen is er minder vraag naar brouwgerst. „De balans was al ruim, maar de verwachting is dat gerst ook na de oogst van 2020 ruim voorhanden is. Het gevolg is dat de prijzen voor gerst evenals die voor maïs relatief laag blijven.”

Tarweprijs stijgt licht

Tarwe is een heel ander verhaal dan maïs en gerst. „Tarwe is een zogeheten foodgrondstof dat wordt gebruikt bij de productie van onder meer brood, bloem en pasta. Door corona is de consument gaan hamsteren en is de vraag naar tarweproducten fors gestegen. De export van tarwe loopt wereldwijd dan ook goed in tegenstelling tot gerst. In Frankrijk en andere teeltgebieden van Europa zijn de oogstverwachtingen relatief laag. Vandaar dat we verwachten dat tarweprijzen licht toenemen de komende tijd.”

„Dat de oogstverwachtingen laag zijn, hoeft geen invloed te hebben op de kwaliteit van de tarwe”, benadrukt Griffioen. „Als een akkerbouwer maar vier in plaats van twaalf ton van een hectare haalt, kan de kwaliteit wel veel beter zijn.”

Eiwitten hoog geprijsd

Eiwitten zijn allemaal ook relatief hoog geprijsd. De vraag naar voergrondstoffen uit China was vorig jaar aanzienlijk lager omdat de Chinese varkensstapel met de helft kromp als gevolg van de Afrikaanse varkenspest. „Experts verwachten dat de Chinese aanvoer van voergrondstoffen uiterlijk eind dit jaar weer op peil is”, stipt Griffioen aan.

„In Amerika is maar een relatief klein areaal aan soja ingezaaid. Argentinië levert niet omdat de waarde van hun munt snel in waarde daalt. Het gevolg is dat alles uit Brazilië moet komen. Door de ontwikkelingen in China is de Chinese vraag aanzienlijk hoger. Daarbij komt dat de uitbetalingsprijzen van sojaolie, raapolie, palmolie en andere plantaardige oliën op een veel lager niveau liggen dan gewoonlijk. Dit is het gevolg van de ineenstorting van de ruwe olieprijzen vanwege corona. De prijzen van plantaardige olie volgen de ruwe olie prijs. Aangezien verkopers lagere prijzen krijgen voor sojaolie en palmolie verkopen ze sojaschroot voor hogere prijzen zodat ze hun marge op peil houden.”

‘Productie raapschroot lager dan verbruik’

„De productie van raapschroot lag vorig jaar lager dan het verbruik, waardoor we interen in voorraden. Dat wordt dit jaar nog een tikkeltje erger, terwijl we al een heel krappe balans hebben. Vorig jaar kochten we in Europa een miljoen ton raapschroot uit Canada, maar de Chinezen kopen dat nu zelf weer op.”

„Op de oude oogst heeft China veel zonnebloemzaadschroot in Oekraïne gekocht. Voor de nieuwe oogst is er weer meer beschikbaar voor Europa. Daarnaast kampt Vicentin, één van de grootste crushers in Argentinië, met betalingproblemen waardoor de export vanuit Argentinië op een veel lager niveau ligt dan gebruikelijk.”

„De prijzen van eiwithoudende grondstoffen blijven naar verwachting allemaal op een relatief hoog niveau liggen en stijgen wellicht nog licht. Het gebruik van soja is nog het meest interessant gezien de verhouding voedingswaarde en prijs”, zegt Griffioen.

Euro zwakker

„Dat de euro sinds de coronacrisis in waarde gedaald is ten opzichte van de Amerikaanse Dollar betekend dat we in Europa iets duurder moeten inkopen. Dat werkt niet mee. Al blijft de euro ook een sterke munt.”

Door de coronacrisis gaat het vervoer van grondstoffen allemaal wel lastiger door onder meer grenscontroles en andere beperkingen. „Hoewel er ook chauffeurs thuis zitten omdat familieleden of zijzelf besmet zijn met corona loopt het transport vanuit Frankrijk, Duitsland en zelfs Italië nog gewoon door. Chauffeurs uit Frankrijk die granen exporteren naar Nederland kunnen niet altijd meer een terugvracht, zoals plastickorrels, meer mee terugnemen. Dat maakt het transport per vracht wel iets duurder.”

Staken

„Nu de hele wereld soja uit Brazilië importeert hebben ze daar ook moeite met het transport, waardoor het transport uit Brazilië soms langer duurt dan anders. Onze grootste angst is dat havenpersoneel gaat staken in landen als Brazilië of Argentinië. In die landen zijn mensen stakingsgezind in tegenstelling tot Nederland. Het gevolg is dan dat er problemen met transport zijn en er tekorten kunnen ontstaan”, legt Griffioen uit.

„Als legpluimveeteam van ABZ Diervoeding hebben we behoefte om ook nu tijdens de coronacrisis onze klanten te informeren over actuele onderwerpen zoals de grondstoffenmarkt. We hebben uiteindelijk gekozen voor een webinar waar in twee sessies ruim veertig mensen uit de pluimveesector aan deelnamen”, verklaart Jeroen Doornhof, verkoopmanager legpluimveehouderij van de voerfabrikant.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal