Pluimveeweb: Europese Commissie tevreden over coronapakket; parlement wil meer actie

05-05-2020
Deze week trad het Europese pakket met corona-maatregelen voor de landbouw in werking. De Commissie zegt vol vertrouwen te zijn dat ze hiermee boeren daadwerkelijk ondersteunt en voor stabiliteit zorgt. Europarlementsleden geven echter aan dat de steun onvoldoende is, zeker voor bepaalde sectoren. Zij roepen op om de crisisreserve aan te spreken.

Het pakket van de Commissie is sectorspecifiek en richt zich op die sectoren die volgens de Commissie het meest te lijden hebben van de coronacrisis. „De crisis heeft geleid tot veranderingen in distributiekanalen en in consumptiepatronen, en die raken niet alle sectoren even hard“, vertellen kringen rondom de Europese Commissie. „Nu mensen thuis zitten kopen ze ander voedsel dan wanneer ze uit gaan eten.“ Het pakket aan steunmaatregelen is daarom heel specifiek. Zo is er steun voor de tijdelijke private opslag van rund- en schaapsvlees, maar voor rundvlees is die steun er enkel voor de achterste delen van het dier, waar biefstuk en dergelijke vandaan komt. Voor de private opslag van varkens- en pluimveevlees is er helemaal geen steun, omdat die sectoren volgens de Commissie minder hard geraakt zijn dan andere sectoren.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski toont zich tevreden met het pakket. „We hebben snel gehandeld om alle nodige maatregelen om landbouwers te ondersteunen, zo snel mogelijk beschikbaar te hebben“, stelt hij. „Sommige landbouwmarkten zijn hard geraakt door de crisis, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het pakket maatregelen boeren ondersteunt, duidelijke signalen aan de markt afgeeft en snel voor stabiliteit zal zorgen. Dit pakket en de eerder genomen maatregelen tonen dat de Commissie voorbereid is en actie onderneemt als de situatie daarom vraagt.“ Dit steunpakket is niet noodzakelijk het laatste , vertelt hij; de Commissie zal de situatie in de landbouw blijven volgen.

Crisisreserve

De vraag is echter of de Commissie nog voldoende geld heeft voor verdere ingrepen, mochten die nodig zijn. Voor het steunpakket is 80 miljoen euro uitgetrokken, en in kringen in Brussel is te horen dat het GLB-budget niet veel ruimte biedt om nog meer te doen. „Wij proberen ervoor te zorgen dat al het geld dat nog over is, wordt gespendeerd aan het oplossen van de crisis“, vertelt een ambtenaar.

Maar een bron van geld heeft de Commissie tot nu toe nog niet aangesproken; het crisis-reservefonds. Dat is - zoals de naam al zegt - speciaal opgericht om in tijden van crisis aangesproken te worden. Europarlementariërs roepen nu op om het te gebruiken.
Maar dat is niet zo eenvoudig, vertellen betrokkenen. Ten eerste is dat een budgettaire beslissing; dat kan de Commissie niet op zichzelf beslissen, maar enkel in overeenstemming met de lidstaten. Daarnaast werkt het crisisfonds zo dat het geld dat daarvoor wordt gebruikt, in mindering wordt gebracht op de reguliere hectaretoeslag. Boeren krijgen daarmee aan het eind van het jaar minder toeslagen, en de Commissie betwijfelt of de landbouw daarmee geholpen is.

Kalfsvlees

Ondertussen vragen Nederlandse Europarlementariërs de Commissie dringend om meer steun voor de kalfsvleessector. De vraag naar kalfsvlees is met 40 procent gedaald, stellen Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik en Peter van Dalen, maar voor deze sector wordt private opslag niet ondersteund. „Wij betreuren ten zeerste dat de Europese kalfsvleessector niet is opgenomen in het ondersteuningspakket voor markten die nu worden getroffen“, schrijven ze in een brandbrief naar Wojciechowski. „Kalfsvlees wordt normaal gesproken veel verkocht aan de horeca, en juist daar wordt nu vrijwel niets afgenomen.“ Zij zien geen enkele reden waarom deze sector buiten de Brusselse steunregeling is gevallen. „We moeten deze sector overeind houden“, zegt Ruissen, „ook gezien het grote belang voor de Nederlandse landbouw.“

De kalversector is een cruciale schakel in de Europese zuivelketen en onmisbaar voor de melkveehouderij in de EU, stelt Schreijer-Pierik. „Die sector heeft tijdens de zuivelcrisis van 2015-2016 een ongeëvenaarde solidaire bijdrage geleverd aan de stabilisering van de Europese zuivelmarkt. De Commissie moet daarom met spoed komen met een regeling voor de particuliere opslag van kalfsvlees.“

 
Tekst: Wim van Gruisen
 
 

Inloggen op de ledenportal