Boerderij: Ontevredenheid over verloop eiernoteringen

06-05-2020
Legpluimveehouders zijn ontevreden over de hoogte en het verloop van de NOP2.0-richtprijs. Die sluiten niet aan bij de ervaring dat er veel vraag is naar eieren.

Eierhandelaren komen meerdere keren per week eieren ophalen bij boeren. Soms slecht enkele pallets. “Eierhandelaren staan te springen om eieren, maar de prijs blijft achter. Hoe kan dat nu?” Die vraag stelde de LTO/NOP Begeleidingscommissie zich in een bericht voor de nieuwsbrief van de regionale LTO’s.

De commissie constateert dat in de hectische coronatijden de ontwikkelingen en consequenties voor de afzet van eieren en eiproducten niet altijd direct inzichtelijk zijn. Bovendien wordt het door de vele soorten eieren in de schappen steeds lastiger om te zorgen voor voldoende aanbod. Dat heeft er zelfs toe geleid dat enkele supermarktketens weer ‘gewone’ scharreleieren zijn gaan verkopen, met toestemming van de Dierenbescherming, verpakt in Beter Leven keurmerk-eierdoosjes. Ook werd eierhandelaren de mogelijkheid geboden om Spaanse en Poolse eieren via Nederlandse supermarkten te verkopen. Dat drukte de prijs van de Nederlandse eieren én gaf meer marge voor supermarkten en pakstations, aldus de Begeleidingscommissie.

Lees ook: Eiermarkt sterk verdeeld over prijsverloop

De Nederlands Vakbond Pluimveehouders (NVP) constateerde vrijdag 1 mei in een persbericht dat er iets grondig mis is met de prijsvorming van tafeleieren en de verdeling van de marge. “De retail gijzelt (on)bedoeld fair trade en blijft de pluimveeketen dwingen tot een ‘race to the bottom’. Dat moet stoppen, het is tijd voor een andere manier handelen!”

Meerdere noteringen eieren

Voor de NOP2.0-richtprijs, die elke week wordt gepubliceerd, worden enkele andere eiernoteringen als input gebruikt, ook buitenlandse. Voor scharreleieren zijn dat de Amsterdamse grossiersnotering, de Barneveld-notering, de A-not (opgaven van Nederlandse eierhandelaren) en de Duitse Weser Ems. Voor de richtprijs voor kooi-eieren (industrienotering) wordt ook de Franse Rungis-notering als input gebruikt. De NOP2.0 richtprijs wordt berekend volgens een door de Begeleidingscommissie vastgestelde systematiek. De commissie beoordeelt regelmatig of de rekensystematiek nog voldoet. Als dat niet meer het geval is, wordt de rekensystematiek aangepast.

De NOP-richtprijs is dus een afgeleide van deze noteringen. Normaliter wijkt het verloop van de NOP2.0 niet veel af van die andere noteringen en van de marktontwikkeling. De afgelopen weken waren de ontwikkelingen in de noteringen soms tegengesteld aan elkaar en aan de ontwikkeling van vraag en aanbod, zo zegt de Begeleidingscommissie.

Wachten op antwoord commissie Anevei

Omdat de Begeleidingscommissie hecht aan een vaste structuur om de NOP-richtprijs vast te stellen, maar ook omdat ze het gevoel heeft dat de richtprijs hoger zou moeten en kunnen zijn, heeft de commissie Anevei, de brancheorganisatie van eierhandelaren, of die het (tegengestelde) verloop van die noteringen kan verklaren. “Helaas komt de eierhandel tot nu toe niet met een inhoudelijke reactie. Dat is erg teleurstellend”, staat in het bericht van de Begeleidingscommissie aan de LTO-leden. “Dat de prijs altijd daalt na Pasen, is geen verklaring die strookt met wat we op de pluimveebedrijven zien, waar de eieren onder de kippen worden weggehaald”, zegt pluimveehouder Peter van Agt, voorzitter van de Begeleidingscommissie.

De LTO/NOP Begeleidingscommissie wil op korte termijn een gesprek met Anevei hebben om meer inzicht te krijgen of de huidige notering een juiste weergave is van de huidige marktprijs. En over wat er structureel beter kan in de keten. Ook wil de commissie overleg verderop in de keten, met de retail.

Overleg eerlijke beloning met marktwerking

LTO/NOP en de NVP pleiten voor een eerlijke verdeling van de marges in de keten. De vakbond vindt het hoog tijd dat de retailers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. “We willen graag met de retailers en de eierhandel in overleg om gezamenlijk te zoeken naar een beter systeem, voor een reële prijsvorming, eerlijke marges voor de pluimveeketen met voldoende marktprikkels op basis van vraag en aanbod per ei-segment. Het is hoog tijd voor Fair Trade in eigen land.”

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Prijzen van scharreleieren NOP 2.0
Prijzen van kooi-eieren
Totaaloverzicht

 

 

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal