Pluimveeweb: Salmonellabesmettingen in Nederlandse pluimveehouderij blijven onder Europese norm

12-05-2020
De Nederlandse pluimveesector heeft vorig jaar de doelstellingen van de Europese Unie ten aanzien van het maximale percentage besmettingen met Salmonella gehaald.

Dat maakte Avined afgelopen donderdag 7 mei bekend. De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. De doelstelling betreft een specifiek aantal Salmonella serotypen voor vier schakels in de pluimveesector. Voor 2019 is het besmettingspercentage per schakel als volgt (tussen haakjes staat de EU-doelstelling):

  • (Groot)ouderdieren 0,5% (max. 1%)
  • Leghennen 1,9% (max. 2%)
  • Vleeskuikens 0,2% (max. 1%)
  • Vleeskalkoenen 0,4% (max. 1%)

De percentages worden formeel door de NVWA berekend. Dit zou nog kunnen leiden tot een kleine getalsmatige verandering, maar laat onverlet dat Nederland in 2019 de EU-doelstellingen behaald heeft.

Lees op de website van Avined meer over de Salmonella serotypen die onder de EU-doelstellingen vallen.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal