Pluimveeweb: DGF-heffing kwart omlaag in 2021

14-05-2020
Pluimveehouders, met uitzondering van opfokkers van leghennen, hoeven volgend jaar gemiddeld genomen 27 procent minder heffing te betalen voor het Diergezondheidsfonds voor pluimvee dan dit jaar. Voor de hele sector daalt de heffing met 3,3 miljoen euro, 27 procent minder dan in 2020. Dit komt omdat er recent geen grote vogelgriepuitbraken of grote uitbraken van andere dierziekten zijn geweest en de crisisreserves zijn gevuld.

Evenals in de pluimveesector kunnen in de meeste andere veehouderijsectoren de tarieven voor de diergezondheidsheffing worden verlaagd in 2021. Uitzondering daarop in de pluimveesector is een tweetal tarieven voor eendagskuikens van legkippen, waar sprake is van een stijging.

Er is voor het jaar 2021 sprake van een daling van het bedrag van de totale kosten die door de pluimveesector via heffingen moeten worden opgebracht. Waar deze kosten voor 2020 12.503.294 euro bedragen, zijn de kosten voor 2021 begroot op 9.165.767 euro. Dit is een daling van 3,3 miljoen euro, oftewel 27 procent. Dat maakte de overheid onlangs bekend op haar website Overheid.nl. Bekijk de tarieven voor alle diercategorieën voor pluimvee hier.

Salmonella bestrijding

In de tarieven is rekening gehouden met een toename van de vervroegde slacht van Salmonellapositieve dieren doordat Salmonellabesmette vermeerderingsdieren direct moeten worden geruimd sinds januari 2020. In 2019 werd 0,7 miljoen euro uitgegeven aan bestrijding Salmonella. Voor 2021 wordt uitgegaan van een verdubbeling van de kosten (1,4 miljoen euro). De sector krijgt naar verwachting een Europese subsidie van 0,4 miljoen euro, die is meegenomen in de begroting.

Bij uitbraken van laagpathogene vogelgriep (LPAI) worden pluimveebedrijven vanaf 21 april 2021 niet meer standaard geruimd. In de begroting is voor de bestrijding van LPAI daarom geen post opgenomen. Lees hier de complete toelichting op de DGF-heffing voor pluimvee in 2021.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal