Boerderij: Fors verschil huisvestingssysteem leghennen in EU

02-06-2020

Het aandeel van huisvestingssystemen voor leghennen loopt in EU-landen flink uiteen. Dat blijkt uit cijfers die de Europese Commissie heeft verzameld.

Van de top 7 van eierproducerende landen hebben Nederland en Duitsland het grootste aandeel scharrelkippen: 61,3, respectievelijk 61,0%.

De top 7 van eierproducerende landen zijn:

Duitsland (13,3% van de 413 miljoen leghennen in de EU)
Polen (12,0%)
Frankrijk (11,7%)
Verenigd Koninkrijk (11,5%)
Spanje (11,1%)
Italië (9,6%)
Nederland (7,8%)

Polen en Spanje grootste aandeel verrijkte kooien
Polen en Spanje hebben het hoogste aandeel verrijkte kooien: 82,1%, respectievelijk 76,8. Het Verenigd Koninkrijk het hoogste aandeel vrije uitloop: 57,5%. Gevolgd door Frankrijk (23,0%), Duitsland (20,8%) en Nederland (18%).

Hoge aandelen biologisch gehouden leghennen komen vooral voor in de kleine pluimveelanden Denemarken (32,3%) en Zweden (16,2%). Van de grote eierproducenten heeft Duitsland heet hoogste aandeel biologisch: 12,2%, gevolgd door Frankrijk (11,2%).

Gemiddeld over de hele EU zat in 2019, het jaar waarop deze cijfers betrekking hebben, 47,8& van de leghennen in verrijkte kooien, 29,3% in een scharrelsysteem, had 17,0% beschikking over vrije uitloop en werd 5,9% biologisch gehouden.

 
 

Inloggen op de ledenportal