Boerderij: Eiersector is corona redelijk doorgekomen

17-06-2020
Nederlandse legpluimveehouders zijn de coronacrisis aardig goed doorgekomen, zeker in vergelijking met andere agrarische sectoren.

Het prijsniveau ligt tot nu toe dit jaar bij zowel scharrel- als verrijkte kooi-eieren boven het niveau van vorig jaar en op of boven het langjarig gemiddelde. Toch had het prijsverloop beter gekund, vindt menig legpluimveehouder en vindt ook de LTO/NOP-eiernoteringscommissie, verantwoordelijk voor de wekelijkse NOP-richtprijs.

Tekort aan eieren door hamstergedrag

Tijdens de opkomst van corona, tweede helft maart, ontstonden bij sommige supermarkten flinke tekorten, mede door hamstergedrag. Enkele eierhandelaren kwamen meerdere keren per week eieren ophalen bij de boeren, soms maar een paar pallets. Dit trekken aan eieren, voor bepaalde concepten, kwam niet tot uiting in de NOP-richtprijs, die is gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder input van de eierhandel. De vraag werd gesteld hoe dat toch kon.

Eiermarkt complex en gesegmenteerd

De LTO/NOP-eiernoteringscommissie heeft vorige week over deze markt- en prijsontwikkeling gesproken met Anevei, de vereniging van eierhandelaren en eiproductenfabrikanten, om de marktontwikkelingen beter te kunnen doorgronden. Conclusie van dit overleg, waarover LTO/NOP deze dagen verslag doet in regionale nieuwsbrieven, is dat de eiermarkt complex en gesegmenteerd is. “Niet alles valt te verklaren, maar de (internationale) eiermarkt is duidelijk minder eenduidig en overzichtelijk dan deze op het eerste oog lijkt”, schrijft LTO/NOP aan de leden.

LTO/NOP en Anevei hebben afgesproken in de toekomst bij dergelijke situaties hierover duidelijker te communiceren. En om eerder de keuze te maken om te schuiven met Nederlandse eieren om tekorten op te vullen dan buitenlandse eieren in de schappen te leggen die niet voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen (IKB).

Beeld eiermarkt vertroebeld door corona

Het beeld van de eiermarkt is door de coronacrisis sterk vertroebeld. Afhankelijk van de afzetkanalen was sprake van tekorten en overschotten. De eiermarkt is versnipperd door de vele segmenten – wit, bruin, scharrel, verrijkte kooi, vrije uitloop, biologisch en velerlei concepten – en de verschillende afzetkanalen.

Daar komt bij dat de coronamaatregelen in de landen waar Nederlandse eieren worden afgezet niet allemaal hetzelfde zijn en maatregelen op verschillende momenten zijn opgelegd en worden opgeheven. Dat maakte dat er zowel marktsegmenten waren met tekorten als met overschotten, bijvoorbeeld tekorten bij de retail en overschotten bij de horeca(groothandel). Die effecten zijn niet direct terug te zien in de NOP-richtprijs, die immers een prijsweergave is voor het basissegment scharreleieren; dat beslaat maar een deel van de markt.

Onder meer door hamsteren van eieren ontstonden dit voorjaar bij Albert Heijn en Jumbo lege plaatsen in het eierschap. 

Prijsdaling NOP-richtprijs kooi-industrie-eieren

Aanvankelijk leidde de coronacrisis tot een sterke stijging van de vraag in winkels; dat zorgde voor een stijging van het niveau van de NOP-richtprijs. De sluiting van de horeca en foodservice had echter tot gevolg dat in de weken voor Pasen een deel van de scharreleieren die normaal gesproken naar de eiproductenindustrie gaan, nu naar koelhuizen gingen voor latere verwerking. Dat leverde een lagere prijs op en ging bovendien ten koste van het aandeel kooi-eieren voor de industrie. Dat verklaart de prijsdaling bij de NOP-richtprijs voor kooi-industrie-eieren.

Vraag kookeieren viel weg

Wat verder verstorend werkte, was het wegvallen van de vraag naar kookeieren. Dat is in de regel een week of vier voor Pasen een hype. Maar door de sluiting van de horeca en foodservice viel de vraag naar die witte eieren nagenoeg volledig stil. Deze verwerkers hebben een lange tijd stilgestaan of de bedrijfsactiviteit zeer sterk teruggeschroefd. Wat er op dat moment in de koelhuizen stond, kwam plots op de markt. Dat leidde tot overschotten en had een prijsdrukkend effect. Mede hierdoor zakte in Duitsland de Weser Ems-notering, een van de bronnen voor de NOP-richtprijs.

Al met al heeft dit er mede voor gezorgd dat er niet echt een paaspiek is geweest, of, als er al een piek was, de daling eerder is ingezet.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal