Pluimveeweb: Nederlander overschat uitgaven aan voedsel

13-08-2020
Nederlanders overschatten hoeveel geld ze besteden aan voedsel. De gemiddelde Nederlander denkt zo’n 24 procent van het huishoudinkomen aan voedsel uit te geven. Uit cijfers van CBS blijkt echter dat een doorsnee huishouden slechts 8 procent aan voeding besteedt.

Uit onderzoek van LTO Nederland onder 1.560 mensen blijkt dat 77 procent van de Nederlanders denkt meer dan 10 procent van het besteedbaar inkomen aan voedsel uit te geven. Slechts 18 procent denkt tussen de 6 en 10 procent van het inkomen te besteden. In totaal 4 procent geeft aan minder dan 5 procent aan voedsel te besteden.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Beeld: LTO Nederland

„Boeren en tuinders zijn er trots op goed, gezond én betaalbaar voedsel te maken. De consument, zowel in Nederland als de ons omringende landen, profiteert daarvan. Tegelijkertijd heeft de maatschappij steeds meer wensen over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Daar hebben we oog voor. Boeren en tuinders investeren zelf veel in verduurzaming, maar zien dat te vaak niet terug in de prijs die ze voor hun producten krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlander zich niet altijd realiseert hoe goedkoop het voedsel hier eigenlijk is,” aldus waarnemend voorzitter Wim Bens van LTO Nederland. Een eerlijke prijs is een van de onderwerpen in het Verkiezingsmanifest 2021 van LTO Nederland,

Steeds minder uitgaven aan voeding

De daadwerkelijke uitgaven aan voeding zijn in Nederland laag – niet alleen vergeleken met de perceptie, maar ook vergeleken met vroeger en met het buitenland. In de 19e eeuw had een doorsnee gezin bijna al het inkomen nodig voor de eerste levensbehoeften. Door stijgende inkomens en dalende voedselprijzen is dat tegenwoordig anders. In 1960 was nog iets meer dan 30 procent van het budget nodig voor voedsel, in 1980 nog 16 procent en in 2011 nog 11 procent (CBS, 2012).

Grote verschillen

Het is een wereldwijde trend dat een steeds kleiner deel van het inkomen aan voedsel wordt besteed. Wel zijn er mondiaal grote verschillen in de uitgaven aan voedsel. Dat blijkt uit gegevens van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

Ook binnen de Europese Unie zijn er forse verschillen. Nederland behoort, net als onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, tot de landen die het kleinste deel van hun inkomen aan voedsel besteden. In bijvoorbeeld Letland en Roemenië loopt het percentage van het inkomen dat aan voedsel wordt besteed op tot wel 25 procent (Eurostat).

 
 

Inloggen op de ledenportal