Pluimveeweb: Schouten stelt tegoedbonnen beschikbaar voor scholing en advisering

12-08-2020
Minister Schouten stelt tegoedbonnen beschikbaar waarmee boeren kunnen investeren in onafhankelijk bedrijfsadvies en scholing bij een hogeronderwijsinstelling.

Dat schrijft Schouten in haar voortgangsrapport Innovatie op het boerenerf. Met de vouchers van maximaal 1.500 euro per jaar, wil ze de omslag naar kringlooplandbouw en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering makkelijker maken.

Tegoedbonnen

De bonnen kunnen onder andere gebruikt worden voor trainingen en masterclasses aan groene hogeronderwijsinstellingen. In 2020 gaat het om één cursus over stikstof, cursussen over anderen onderwerpen zijn er op dit moment nog niet. Die moeten nog ontwikkeld worden voor 2021.De eerste trainingen en masterclasses starten in september en oktober.

Boeren kunnen het geld ook gebruiken om advies in te kopen van een onafhankelijke bedrijfsadviseur. Een andere mogelijkheid is om het geld van de tegoedbonnen te bundelen om advisering in groepsverband aan te vragen. In het rapport staat niet aan welke voorwaarde een boer moet voldoen om de vouchers te mogen aanvragen.

Bedrijfsadviseurs

Schouten schrijft dat de vouchers het voor boeren makkelijker moeten maken om onafhankelijke adviseurs in te schakelen. Dit zijn adviseurs die dus geen financieel belang uit anderen (neven)functies hebben. Momenteel zijn er volgens de minister nog te weinig geregistreerde en gecertificeerde onafhankelijke bedrijfsadviseurs beschikbaar. Om het aantal en de kwaliteit van onafhankelijke bedrijfsadviseurs te verhogen zet de minister in op actualiseren en versnellen van de registratie van bedrijfsadviseurs, het direct uitbreiden van het aantal adviseurs en de opleidingen die nodig zijn. In het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (2023 – 2027) is elke lidstaat verplicht om een onpartijdig adviseringssysteem te hebben. Op deze manier wil de minister toewerken naar een systeem dat hier zoveel mogelijk aan voldoet.

Bedrijfsadviseurs kunnen ook tegoedbonnen aanvragen tot maximaal 1.250 euro per jaar, schrijft Schouten. Praktijknetwerken kunnen een projectsubsidie aanvragen om bij te dragen aan onderling leren en kennis uitwisselen. Het geld van de bonnen komt beschikbaar vanuit de Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Scholing. Voor deze regeling heeft de minister 45 miljoen euro beschikbaar gesteld. De tegoedbonnen zijn vanaf oktober beschikbaar.

Kennisoverdracht

Ook de kennisoverdracht kan volgens de minister beter. Zo wordt het online platform Groen Kennisnet vernieuwd. Op het platform komt gebundelde kennis uit verschillende bronnen waar boeren en tuinders hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast stelt Schouten extra kringlooplandbouwlectoren aan die vanaf november 2020 aan de slag gaan. Zij moeten zorgen voor meer praktijkgericht onderzoek en kennisdoorwerking via onder andere Groen Kennisnet. Tot slot schrijft Schouten in het rapport dat ze, in het kader van het GLB, samen met gemeenten meer budget beschikbaar stelt voor projectsubsidies, pilots, experimenten en praktijknetwerken. Voor 2021 en 2022 wordt hier 4 miljoen extra voor uitgetrokken.

Omschakelingsfonds

In het voortgangsrapport schrijft minister Schouten ook over een omschakelingsfonds. Dit fonds zal zich volgens de minister moeten richten op twee dingen. Ten eerste het tijdelijk verlichten van de kasstroom van bedrijven die willen omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Ten tweede richt het zich erop om investeringen in verduurzaming/omschakeling van bedrijfsvoering, processen, en ontwikkeling van producten en productconcepten toegankelijker te maken. In het najaar informeert Schouten de Kamer nader over de uitwerking van het omschakelfonds.

Tekst: 

 
 

Inloggen op de ledenportal